Hỗ trợ chuyển đổi nghề

Chủ đề   RSS   
 • #380960 25/04/2015

  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Hỗ trợ chuyển đổi nghề

  Chào LS xin TV giùm! Cha, mẹ tôi là dân làm nông nghiệp, trong hộ gia đình có 5 khẩu, tôi là làm công chức nhà nước, và 2 em tôi đang còn là học sinh. gia đình tôi bị khi thu hồi 3000m2 đất nông nghiệp, theo cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề của tỉnh tôi là 3 lần giá đất nông nghiệp, ( giá đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi là 20.000đ/m2), vậy gia đình tôi có được nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề với mức tối đa là 3000m2x 20000x3 lần = 180 000 000 đồng hay không ? hay có cách tính nào khác xin mách bảo. chân thành cám ơn

   
  1651 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #383003   13/05/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1142 lần


  Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

  1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

  b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.

  Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Vậy bạn coi trong Quyết định thu hồi đất của bạn là thu hồi hết 3000m2 thì hỗ trợ chuyển đổi nghề như cách bạn đã tính.

   
  Báo quản trị |