DanLuat 2015

hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #272083 27/06/2013

  hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  Xin chào quý anh chị luật sư cùng tất cả mọi người tại diễn đàn.

  Hiện tại em đang làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên cho chú của em có một số vướng mắc mong quý anh chị luật sư , chuyên gia luật tư vấn giúp em.

  1/ nghành nghề mà chú em đang hoạt động là làm cửa sắt, nhận làm tấc cả các cửa sắt cho các ngôi nhà, làm cửa nhôm, kính. và em tìm trong hệ thống ngành kinh tế thì không thấy có quy định nghành này và MÃ NGHÀNH của ngành này vậy làm sao em ghi vào giấy đề nghị đăng ký kinh doanh?

  2/ điều lệ công ty có nhất thiết theo khuôn mẫu của sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM  hay là tự soạn nhưng theo trong khuôn  khổ pháp luật cho phép?

  3/ qua tìm hiểu em được biết điều lệ công ty phải được chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật ký vào từng trang (đối với công ty TNHH một thành viên. vậy việc ký vào TỪNG TRANG cụ thể nên ký từng trang vào bên trên hay bên dưới, bên trái hay bên phải  của điều lệ?

  4/  với giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phía dưới tại khoản 5. Chủ sở hữu: a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật): vậy ở đây công ty TNHH một thành viên dự kiến thành lập của chú em là chủ sở hữu CÁ NHÂN , chủ sở hữu là chủ tịch công ty kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật cho nên theo quy định tại khoản 5 giấy đề nghị đang ký kinh doanh này thì "chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là ngươi đại diện theo pháp luật" vậy tại khoản 5 năm em nên ghi như thế nào hay bỏ trống hoặc xóa khoản 5 này đi ?

  5/ cũng tại giấy đề nghị đăng ký kinh doanhbên phía dưới  tại khoản 9 giấy đề nghị đăng ký kinh doanh về thông tin đăng ký thuế. hoạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập là như thế nào? tại mục tài khoản ngân hàng ,kho bạc thì tài khoản này là của công ty hay là của chủ sở hữu công ty.?

  Mong quý anh chị luật sư, quý chuyên gia về pháp luật bỏ chút ít thời gian tư vấn giúp em. và quý anh chị có bộ hồ sơ nào về thành lập công ty TNHH một thành viên có thể cho em tham khảo được không ạ. email: nguyentin_9999@yahoo.com.vn

  trong lúc chờ đợi sự hồi đáp quý anh chị em xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý anh chị. chúc quý anh chị sức khỏe và thành công nhiều trong cuộc sống.

   

  PHỤ LỤC I-2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  …………, ngày …... tháng …… năm ……..

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính:       

  Chức danh: ..........................................................................................................................

  Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: .....................

  Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................

  Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: .............................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

  Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: .................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................

  Điện thoại: ……………………………………………………Fax: .............................

  Email: …………………………………………………………Website:.....................

  Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

  1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

  Thành lập mới

  c

  Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

  c

  Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

  c

  Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

  c

  Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

  c

  2. Tên công ty:

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .............................................

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .........................................................

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

  3. Địa chỉ trụ sở chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

  Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………………………….Fax: ...................

  Email: ……………………………………………………………….Website:............

  4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

   

   

   

   

   

   

  5. Chủ sở hữu:

  a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):

  Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..Giới tính:           

  Sinh ngày: …../ ..../…....Dân tộc: ……………………………… Quốc tịch: ..............

  Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................

  Ngày cấp: …./ ..../ …….Nơi cấp: .....................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..........................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

  Ngày cấp: …./ ..../ ………..Ngày hết hạn: …../ …../ …………….. Nơi cấp: .............

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………………………. Fax: ...............................

  Email: ………………………………………………………. Website:........................

  b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................

  Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập:...............................................................

  Do: …………………………………cấp/phê duyệt ngày ……/ …./ ………

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................

  Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………………… Fax: ................................

  Email: ……………………………………………………… Website: ........................

  Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm

  Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

  Hội đồng thành viên

  c

  Chủ tịch công ty

  c

  6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ……………………………………….

  7. Nguồn vốn điều lệ:

  Loại nguồn vốn

  Tỷ lệ (%)

  Số tiền (bằng số; VNĐ)

  Vốn trong nước:

  + Vốn nhà nước

  + Vốn tư nhân

   

   

  Vốn nước ngoài

   

   

  Vốn khác

   

   

  Tổng cộng

   

   

  8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ)        

  ...............................................................................................................................................

  9. Thông tin đăng ký thuế:

  STT

  Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

  1

  Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

  Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):

  ...............................................................................................................................................

  Điện thoại:........................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  Họ và tên Kế toán trưởng:................................................................................................. ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  Điện thoại:...........................................................................................................................

  2

  Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):..........................................................................................................

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn:........................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………..Fax:.................................................

  Email:...................................................................................................................................

  3

  Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/ …../ …..

  4

  Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)

   

  Hạch toán độc lập

  c

   

  Hạch toán phụ thuộc

  c

  5

  Năm tài chính:

  Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

  (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

  6

  Tổng số lao động (dự kiến):..............................................................................................

  7

  Đăng ký xuất khẩu (có/không):........................................................................................

  8

  Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai).....................................

  Tài khoản ngân hàng:.........................................................................................................

  Tài khoản kho bạc:............................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

  9

  Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

   

  Giá trị gia tăng

  c

   

  Tiêu thụ đặc biệt

  c

   

  Thuế xuất, nhập khẩu

  c

   

  Tài nguyên

  c

   

  Thu nhập doanh nghiệp

  c

   

  Môn bài

  c

   

  Tiền thuê đất

  c

   

  Phí, lệ phí

  c

   

  Thu nhập cá nhân

  c

   

  Khác

  c

  10

  Ngành, nghề kinh doanh chính1: .....................................................................................

  ...............................................................................................................................................

         

  10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

  a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  Tôi cam kết:

  - Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

  - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

   

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  - ………………………
  - ………………………
  - ………………………

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
  (Ký và ghi họ tên)

     1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

   

   
  15309 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #272109   27/06/2013

  nkkhuy
  nkkhuy
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2010
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 4498
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Chào bạn!

  Với nội dung bạn đã nêu, xin được tư vấn như sau:

  1. Về hệ thống mã ngành, thì chắc chắn ngành nghề liên quan đến hoạt động làm cửa sắt sẽ có, bạn tìm hiểu lại tại quyết đinh 10 và nghị định 337.

  2. Bản điều lệ theo mẫu trong wedsite của Sở kế hoạch và đầu tư chỉ mang tính tham khảo, bạn có thể tự soạn bản điều lệ phù hợp với các thực tiễn ở công ty bạn và phải theo đúng các quy định của pháp luật

  3.Theo quy định mới thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật không cần phải ký vào từng trang của bản điều lệ

  4. Các phần còn lại bạn hỏi thì trong mâu đơn đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn khá chi tiết. Những phần nào không cần kê khai thì bạn để trống hoặc delete đi trước khi in và nộp.

  Việc đăng ký doanh nghiệp nói chung là có sự hướng dẫn khá chi tiết từ đơn vị chủ quản cũng như một số wedsite làm dịch vụ. Cũng không khó khăn lắm, nhưng nếu bạn chưa từng làm thì nhiều khả năng hồ sơ của bạn sẽ phải bị yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần.

  Trân trọng!

  nguyenhuylaw@gmail.com

  Phone: 0906.597.179

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nkkhuy vì bài viết hữu ích
  chupuh (03/07/2013)
 • #273323   03/07/2013

  em xin cảm ơn thành viên nkkhuy  đã tư vấn giúp em. xin cho em biết .Theo quy định mới thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật không cần phải ký vào từng trang của bản điều lệ mà thành viên nkkhuy đã tư vấn thì quy định ở văn bản pháp luật nào ạ.mong cho em biết để em hiểu thêm 

   
  Báo quản trị |  
 • #273612   05/07/2013

  nkkhuy
  nkkhuy
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2010
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 4498
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Chào bạn!

  Hiện tại thì mình không có văn bản quy định về việc chủ sở hữu hoặc người đại diện ký vào từng trang. Tuy nhiên khi tiến hành làm thủ tục thì bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể, vì mình đã từng đi làm nên được hướng dẫn như vậy.

  Việc chủ sở hữu hay các thành viên ký vào từng trang của bản điều lệ thì cũng không ảnh hưởng gì khi tiến hành thủ tục.

  Bạn cần phải chuẩn bị kĩ hồ sơ theo sự hướng dẫn của Sở kế hoạch và đầu tư. Vì nhiều khả năng, sau 7 ngày từ khi bạn có biên nhận, bạn sẽ có thông báo cho việc sửa đổi cho phù hợp. Như vậy sẽ rất mất thời gian. 

  Trân trọng!

  nguyenhuylaw@gmail.com

  Phone: 0906.597.179

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nkkhuy vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (07/07/2013)