Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #538020 31/01/2020

  Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân?

  Theo khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

  Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế với từng trường hợp được quy định như sau:

  Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

  - Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

  - Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH;

  Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản…

  - Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

  - Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

  Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

  - Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

  - Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

  - Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

  - Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

  Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

  - Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

  - Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

  - Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

   

   
  3612 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận