Hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2020 có gì mới so với quy định cũ?

Chủ đề   RSS   
 • #523208 15/07/2019

  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 74 lần


  Hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2020 có gì mới so với quy định cũ?

  Để bắt kịp với xu thế thì pháp luật cũng không ngừng đổi mới cụ thể là luật quản lý thuế mới được ban hành 13/6/2019 và sẽ có hiệu lực ngày 01/7/2020 để bắt kịp với xã hội ngày càng phát triển và ngày càng phát sinh thêm nhiều vấn đề mà luật hiện hành không thể điều chỉnh hết. Ỏ phần này người viết sẽ đưa ra hồ sơ khai thuế theo luật quản lý thuế mới như sau:

  Điều 43 Luật quản lý thuế 2019 quy định Hồ sơ khai thuế bao gồm:

  1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.

  2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

  3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

  a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;

  b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

  4. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

  a) Tờ khai thuế;

  b) Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

  5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

  6. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

  a) Tờ khai quyết toán thuế;

  b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;

  c) Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

  7. Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.

  8. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này; quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán thuế; khai các khoản phải nộp về phí, lệ phí do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu; kê khai, cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý.

  - Ở quy định này luật quản lý thuế mới đã quy định thêm Khoản 7, với quy định này chúng ta sẽ liên tưởng ngày đến coca cola hay pepsi, là các công ty xuyên quốc gia luôn mở rộng quy mô nhưng luôn báo cáo lỗ. Tuy nhiên hình thái của quy định này thì chưa rõ ràng, chúng ta sẽ chờ những văn bản hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. 
   
  Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào?
   
  1600 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buiquangbinh071214 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận