Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #562839 17/11/2020

  Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

  Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 39 Nghị định 102/2017/NĐ-CP gồm:
   
  - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp ( Mẫu số 01/ĐKTC)
   
  - Hợp đồng thế chấp có công chứng
   
  - Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
   
  - Quyết định giao đất,cho thuê đất
   
  - Hợp đồng tín dụng
   
  - Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTP, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.
   
  - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền 
   
  Nơi tiếp nhận hồ sơ:
   
  - Văn phòng đăng ký đất đai;
   
  - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
   
  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.
   
   
  164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận