Hồ sơ đăng ký góp vốn của người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #518294 16/05/2019

  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 75 lần


  Hồ sơ đăng ký góp vốn của người nước ngoài

  Căn cứ tại điều 26 của luật đầu tư năm 2014 quy định: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

  - Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

  - Việc góp vốn dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

  Đối tượng áp dụng:

  - Người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. (1)

  - Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế. (2)

  - Đối tượng không thược trường hợp (1)  người nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng trên thì chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên

   

  Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Khoản 2 điều 26 Luật đầu tư)

  a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

  b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

  Hồ sơ thay đổi thành viên, cổ đông:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  - Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông;

  - Biên bản và quyết định họp hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

  - Danh sách thành viên, cổ đông công ty;

  - Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

   

   

   
  1776 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận