Hồ sơ đăng ký đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #317950 12/04/2014

  trankhuyen123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hồ sơ đăng ký đầu tư

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

  Hồ sơ hoàn thiện để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án phải đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư 2005, khoản 1, khoản 2 Điều 44 và Điều 54 Nghị định 108/2006/NĐ – CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005, bao gồm:

  + Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu)

  + Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

  + Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế ngoài hồ sơ nói trên nhà đầu tư còn phải nộp kèm theo:

   + Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

  + Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế lien doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó hợp đồng liên doanh bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

  -Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh, tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.

  - Loại hình doanh nghiệp

  - Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi kinh doanh

  - Vốn điều lệ, phần góp vốn cảu mỗi bên, phương thức, tiến độ góp vốn điều lệ.

  -Tiến độ thực hiện dự án

  - Thời hạn hoạt động của dự án

  - Địa điểm thực hiện dự án

  - Quyền và nghĩa vụ của các bên liên doanh

  - Các nguyên tắc quản lý tài chính; phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh.

  - Thể thức sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện chấm dứt hợp đồng, giải thể doanh nghiệp.

  - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

  Ngoài các nội dung trên, các bên liên doanh có quyền thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng liên doanh nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Hợp đồng liên doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng liên doanh có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

   

   
  3852 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận