DanLuat 2015

Hồ sơ công bố chất lượng bao bì thực phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #304711 02/01/2014

  hfhfhf

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ công bố chất lượng bao bì thực phẩm

  Thưa các luật tư !

   

  Công ty chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, trong thời gian vừa qua chúng tôi có nhập khẩu lô hàng gia dụng bằng inox và có thực hiện thủ tục công bố chất lượng. Qua tìm hiểu Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 thì tại điều 4 có quy định thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm như sau:

  "3. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

  4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp."

  Tuy nhiên công ty của chúng tôi chỉ được cấp "Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy" mà không có "Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm". Xin luật sư cho biết như vậy có đúng không? Và với "Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy" - trong hồ sơ có dấu của cục vệ sinh an toàn thực phẩm thì đã phù hợp để sản phẩm lưu hành trên thị trường chưa?

  Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự tư vấn từ các luật sư.

   
  2064 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306035   10/01/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2742)
  Số điểm: 29331
  Cảm ơn: 725
  Được cảm ơn 1062 lần


  Trường hợp này bạn xem kỹ tại 2 quy định trên.

  3. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

  GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

  ……. (Tên cơ quan tiếp nhận công bố) …… xác nhận đã nhận Bản công bố hợp quy của: …….... ………… (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ …………………………………… điện thoại,………….. Fax………………… Email ……………………. cho sản phẩm: ………………………………………… do ……………………….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ)……………sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu quy chuẩn kỹ thuật) …………………………………………………..

  Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

  Định kỳ … (5 năm hoặc 3 năm) … tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố hợp quy.

   

  4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

  XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

  ……. (Tên cơ quan xác nhận công bố) …… xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của: ……..………… (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ ….…………………………………… điện thoại,………………….. Fax………………… Email …………………...…………. cho sản phẩm: …………………………………………………………..…… do ……………….….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ)…………… sản xuất, phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

  Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

  Định kỳ … (5 năm hoặc 3 năm) … tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

   
  Báo quản trị |  
 • #306579   14/01/2014

  hfhfhf
  hfhfhf

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi thêm luật sư:

  Với mẫu 01a chỉ ghi nhận cam kết của doanh nghiệp chứ chưa chứng nhận cho sản phẩm hợp quy vậy khi đưa ra lưu thông bên quản lý thị trường có làm khó với lý do này không? Trong khi công ty tôi chỉ được cấp giấy theo mẫu 01a.

  Cám ơn luật sư nhiều.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-