Hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ nộp trước ngày 01/7/2014 áp dụng luật đất đai 2003 hay luật đất đai 2014

Chủ đề   RSS   
 • #349832 13/10/2014

  mrpark

  Sơ sinh


  Tham gia:07/07/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ nộp trước ngày 01/7/2014 áp dụng luật đất đai 2003 hay luật đất đai 2014

  /Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình tôi nộp trước ngày 01/07/2014 trước khi luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Nhưng hiện nay Phòng tài nguyên và môi trường vẫn chưa trả kết quả cho gia đình tôi vì: Luật đất đai 2013 mới có hiệu lực thi hành nên chờ quyết định của thành phố về quy định hạn mức công nhận đất ở mới.

  Xin được hỏi: Vậy Hồ sơ gia đình tôi nộp tước ngày 01/7/2014 phải áp dụng theo luật đất đai 2003 hay 2014. Cho tôi hỏi căn cứ để áp dụng? Khi Phòng tài nguyên chưa trả kết quả hồ sơ gia đình tôi thì phải làm sao?

   
  2987 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #350126   14/10/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn.

  Luật đất đai 2013 đã có hiệu lực và luật đất đai 2003 đã hết hiệu lực nên phải áp dụng theo luật mới.

  -Luật đất đai 2013:

  Điều 211. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

  -Theo nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

  Điều 102. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  2. Nghị định này thay thế các Nghị định sau:

  a) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

  b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

  c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

  d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  đ) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 14/10/2014 06:14:04 CH
   
  Báo quản trị |