Hồ sơ báo cáo tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #84189 21/02/2011

  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hồ sơ báo cáo tài chính

  Kính chào,

  Em có một số vấn đề thắc mắc:

  Công ty em thành lập từ tháng 07/2010, theo quy định thì em vẫn vẫn làm báo cáo thuế GTGT và TNDN tạm tính hàng tháng và quý nhưng không làm báo cáo thuế TNCN tạm tính. Vậy bây giờ em có được làm quyết toán Thuế TNCN 2010 không và bao gồm những thủ tục gì?

  Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN bao gồm những gì ạ. Nhân viên trong công ty có phải làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

  Báo cáo tài chính được lập thành mấy bộ và nộp ở những cơ quan nào. Và bao gồm những mẫu gì?


  Em xin chân thành cám ơn.

   
  31896 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #85021   24/02/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Chào em.

  1) Thuế TNCN:

  Hàng tháng, hàng quý nếu bên em không phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế TNCN tháng/ quý. Riêng tờ khai quyết toán thuế TNCN năm, dù phát sinh hay không phát sinh nghĩa vụ thuế thì DN vẫn phải nộp.

  Bạn tham khảo tại CV 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 như sau:

       BỘ TÀI CHÍNH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔNG CỤC THUẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             

  Số: 2970  /TCT-TNCN                                Hà Nội, ngày 20  tháng7 năm 2009 

  V/v Khai và quyết toán thuế TNCN

  đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

        Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

            Thời gian qua Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế địa phương hỏi về việc khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  .........................
  1. Về khai thuế tháng:  

  - Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

  ” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.

  #ff0000; text-decoration: underline;">Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.


  2.Về quyết toán thuế:

  Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

            #ff0000; text-decoration: underline;">” Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:

  + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế....

  2) Về báo cáo tài chính :

  Theo quy định tại Điều 29 - Mục 3 Báo Cáo Tài Chính tại luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định :

  Báo cáo tài chính tại đơn vị hđkd gồm :

  + Bảng Cân Đối Kế Toán
  + Báo Cáo KQHĐSXKD
  + Báo Cáo LCTT
  + Bản thuyết minh BCTC

  Báo cáo tài chính riêng nộp cơ quan thuế là 03 bản trong đó cơ quan thuế giữ 02 bản và đơn vị lưu 01 bản.
  Ngoài ra, một số cơ quan khác có yêu cầu ví dụ : Phòng Thống Kê của Quận/Huyện.
  Ngân Hàng( nếu DN vay ngân hàng)...

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #85105   25/02/2011

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Một số ý kiến gởi bạn tham khảo thêm:

  1/ Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:

  a/ - Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính và các bảng kê chi tiết ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:     

  + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên theo mẫu số 05A/BK-TNCN, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp thuế hay chưa phải nộp thuế.

              + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng ít hơn 3 tháng theo mẫu số 05B/BK-TNCN.

   + Các Bảng kê chi tiết kèm theo Tờ khai quyết toán phải kê khai tất cả các cá nhân nhận thu nhập, không phân biệt đến mức khấu trừ thuế TNCN hay chưa.  

  b.  Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:  Đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh

  c. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế: chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 2010. (hạn cuối 31/3/2011)

   

  Các tổ chức trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thay thuế TNCN cho các cá nhân có uỷ quyền.

  2/ Hồ sơ giảm trừ gia cảnh: qui định cụ thể cho từng trường hợp giảm trừ gia cảnh tại các thông tư  84/2008/TT-BTC, 62/2009/TT-BTC, 02/2010/TT-BTC, 20/2010/TT-BTC…

  3/ Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật (trường hợp có vốn góp của nhà nước: cơ quan tài chính, đơn vị chủ quản…) .

   
  Báo quản trị |  
 • #85111   25/02/2011

  kimhan_11
  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cám ơn 2 chi nhiều nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #85119   25/02/2011

  kimhan_11
  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Vậy Cho em hỏi là thu nhập trung bình tháng của nhân viên là tính bình quân trên số tháng làm việc hay là 12 tháng

  Xin cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #85127   25/02/2011

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Số thuế TNCN phải nộp đối với tiền lương, tiền công được xác định như sau:

  - Xác định thu nhập tính thuế bình quân tháng bằng (=) tổng thu nhập tính thuế cả năm 2010 chia (:) cho 12 tháng;

  - Xác định số thuế TNCN phải nộp từng tháng bằng (=) thu nhập tính thuế bình quân tháng và mức thuế suất thuế TNCN luỹ tiến tương ứng từng phần thu nhập tính thuế;

  - Xác định được số thuế TNCN phải nộp của cả năm 2010 bằng (=) số thuế TNCN phải nộp từng tháng nhân (x) với 12 tháng;
   
  Báo quản trị |