Hộ kinh doanh cá thể kê khai theo mẫu nào? theo TT28/2011/TT-BTC hay theo mẫu TT156/2013/TT-BTC?

Chủ đề   RSS   
 • #304905 03/01/2014

  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Hộ kinh doanh cá thể kê khai theo mẫu nào? theo TT28/2011/TT-BTC hay theo mẫu TT156/2013/TT-BTC?

  Chào mại người !

  Tôi có người thân có thắc mắc mong nhận được sự giúp đở : Là Hộ Kinh Doanh cá thể nên vừa rồi cán bộ quản lý thuế có gởi mẩu kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN nhưng biểu mẫu là mẩu cũ theo thông tư 28 (đã bị thay thế bởi thông tư 156).

  Dù chủ hộ kinh doanh đã yêu cầu cung cấp mẩu kê khai mới nhưng cán bộ thuế không chấp nhận yêu cầu.

  Vậy :

  - Có tiếp tục kê khai và nộp theo biểu mẩu cũ hay không ?

  -Trường hợp nộp mẩu cũ thì có giá trị hay không ? Nếu mẫu cũ không có giá tri thì chủ hộ kinh doanh phải làm sao ? (chỉ muốn giải quyết nhẹ nhàng, không muốn kiện cáo )

  Xin cảm ơn !

   

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 06/01/2014 02:47:36 CH chỉnh lại topic
   
  9592 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #305031   04/01/2014

  duyencn051
  duyencn051

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 0 lần


  Tốt nhất bạn down mẫu theo TT156 về làm và nộp, Người quản lý thuế thường cập nhật sau đội kê khai

   
  Báo quản trị |  
 • #305058   04/01/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________

  Mẫu số 10/KK-TNCN

  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  (Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

  [01] Kỳ tính thuế: [ ] Năm…..

   

  [02] Lần đầu:

  http://www.ketoanthue.vn/images/bieu_mau_thue/ma_so_thue/ma_so_1_1.gif

  [03] Bổ sung lần thứ:

  http://www.ketoanthue.vn/images/bieu_mau_thue/ma_so_thue/ma_so_1_1.gif

   

  [04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………................................................................

  [05] Mã số thuế :

  Mã số thuế

  [06] Địa chỉ: ……………………………………...........................................................................................

  [07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................................................

  [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ............................................

  [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………..........................................................................

  [13] Mã số thuế :

  Mã số thuế

  [14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….....................................................

  [15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ..........................................................

  [17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

  [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:................................................

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Số tiền

  1

  Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ

  [21]

   

  2

  Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%)

  [22]

   

  3

  Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ

  [23]

   

  4

  Giảm trừ gia cảnh

  [24]

   

  - Cho bản thân cá nhân

  [25]

   

  - Cho người phụ thuộc

  [26]

   

  5

  Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ

  [27]

   

  6

  Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ

  [28]

   

  CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

  STT

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Số CMND/

  Hộ chiếu

  Quan hệ với người nộp thuế

  Số tháng được tính giảm trừ trong năm

  Thu nhập được giảm trừ

  [29]

  [30]

  [31]

  [32]

  [33]

  [34]

  [35]

  1

             

  2

             

  3

             

             

  Tổng cộng

  [36]

  [37]

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

   

  Ngày........ tháng........... năm..........

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:……………

  Chứng chỉ hành nghề số....................

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

  Cám ơn bạn, tuy nhiên Mẫu số 10/KK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tôi tìm trong biểu mẩu thông tư 156 lại không có và search trên google không có (chỉ có mẩu cũ) nên bị rối. Bạn có biết là mẩu trên có ở đâu hay phải xử lý như thế nào không ?

  Tôi không chuyên về kế toán nên mong mọi người giúp giùm !

  Trân trọng.

   

   

   
  Báo quản trị |