hộ khẩu và chứng minh nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #389843 28/06/2015

  phat8899

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/06/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hộ khẩu và chứng minh nhân dân

  em xin hỏi là sổ hộ khẩu của em để quê quán Bạc Liêu, nhưng giấy chứng minh nhân dân để là Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu. Như vậy có đúng không? Mong anh (chị) giúp đỡ em trả lời

   
  3468 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497324   19/07/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 200
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 24 lần


  Căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định về quê quán như sau:
   
  “Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.”
   
  Mặt khác, căn cứ Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:
   
  “1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
   
  2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
   
  3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”
   
  Như vậy, tất cả những giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân…đều phải ghi khớp với giấy khai sinh. Việc ghi quê quán trên sổ hộ khẩu phải trùng khớp với giấy khai sinh.
   
  Theo như bạn trình bày, mục quê quán của bạn trong sổ hộ khẩu không trùng khớp với mục quê quán khi bạn đi đăng ký khai sinh thì trường hợp này căn cứ Điều 29 Luật cư trú 2006 quy định như sau:
   
  “Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.
   
  1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
   
  2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
   
  3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính,đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.
   
  4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.
   
  5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.
   
  6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.”
   
  Hồ sơ điều chỉnh bao gồm:
   
  – Sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu; nhân khẩu;
   
  – Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc, quê quán của bạn.
   
  Báo quản trị |