Hình thức kế toán của công ty thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #3163 06/10/2008

  Thaothinh

  Male
  Mầm

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2008
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 880
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hình thức kế toán của công ty thành viên

  Công ty tôi là cty cổ phần có các công ty thành viên có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán đến kết quả kinh doanh cuối cùng. Xin hỏi đối với các cty thành viên có nhất thiết phải sử dụng cùng thống nhất với cty một hình thức kế toán không?
  Xin cám ơn LS.
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 08/06/2012 07:48:42 CH bỏ ưu tiên chủ đề
   
  12688 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3164   06/10/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  hình thức kế toán

  Chào bạn.

  Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau:

  - Hình thức kế toán Nhật ký chung;

  - Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;

  - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

  - Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;

  - Hình thức kế toán trên máy vi tính.

  Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó.

  (Điểm 9 Khoản I Phần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp)

  Trong phạm vi quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị.

  (Điều 2 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp)

  Như vậy, về mặt pháp luật Doanh nghiệp có quyền lực chọn hình thực kế toán phù hợp với đơn vị của mình. Tuy nhiên, đối với các công ty có công ty con, công ty thành viên ... thì các công ty con, công ty thành viên ... nên chọn hình thức kế toán của công ty mẹ để dễ theo dõi, đối chiếu các số liệu khi cần thiết.

  Và Điều 3 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy định: “Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ”.

  Một số ý trao đổi cùng bạn.

  Thân.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #3185   06/12/2008

  ejaudit
  ejaudit

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Như vậy, về mặt pháp luật Doanh nghiệp có quyền lực chọn hình thực kế toán phù hợp với đơn vị của mình. Tuy nhiên, đối với các công ty có công ty con, công ty thành viên ... thì các công ty con, công ty thành viên ... nên chọn hình thức kế toán của công ty mẹ để dễ theo dõi, đối chiếu các số liệu khi cần thiết.

  Và Điều 3 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy định: “Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ”.

  Chào luật sư, theo tôi hiểu thì đoạn trích trên có nghĩa là cty Con bắt buộc phải  thực hiện đúng hình thức SKT của cty Mẹ phải ko ạ ?

  Ko tránh được trường hợp các cty con có đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị. khác nhau --> Nếu các cty con sử dụng HThống kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị thì có thể HT SKT giữa các cty con sẽ khác nhau --> Toàn tập đoàn ko thổng nhất một hình thức SKT.

  Vậy 2 ý Luật sư trích trên có mẫu thuẫn nhau ko ạ ?


   
  Báo quản trị |  
 • #3186   06/12/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  KẾ TOÁN

  Chào bạn

  Vì phần trả lời vắn tắt đã làm bạn hiểu lầm, mong bạn thông cảm.

  Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.

  Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ.

  (Điều 3 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa).

  Công ty TNHH, công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm.

  Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan Thuế (Điều 4 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa).

  Về mặt pháp luật Doanh nghiệp có quyền lực chọn hình thực kế toán phù hợp với đơn vị của mình. Cụ thể:

  Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó.

  (Điểm 9 Khoản I Phần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp)

  Trong phạm vi quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị.

  (Điều 2 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp).

  Bạn có thể tham khảo chi ti���t:

  - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC tại địa chỉ:

  http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=2992005&ODID=54CC0D2003&BID=3&V=4

  - Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC tại địa chỉ:

  http://www.thuvienphapluat.com/?CT=VC&LID=3819007&ODID=27A6141003&BID=3&V=4

  Thân.

  DANG THANH LIEM.

   
  Báo quản trị |  
 • #95401   15/04/2011

  thanlannuj
  thanlannuj

  Male
  Mầm

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 5 lần


  Xin chào luật sư. cho em hỏi vấn đề này với: Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp. Vậy hợp tác xã của em là HTX mây tre lá , chuyên sản xuất các loại cần xé bằng tre, trúc ... thì áp dụng theo chế độ kế toán nào ạ. Xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều
   
  Báo quản trị |