"Hình thức chào bán cổ phần" là gì ạ

Chủ đề   RSS   
 • #419014 19/03/2016

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 59 lần


  "Hình thức chào bán cổ phần" là gì ạ

  Các luật gia ơi, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  Điều 123. Chào bán cổ phần riêng lẻ

  Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

  2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

  c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

  d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

  Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, tại biểu mẫu Phụ lục II-7 thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ cũng quy định phải có "Hình thức chào bán cổ phần"

  Vậy hình thức chào bán cổ phần là gì và gồm những hình thức như nào vậy các luật gia

   

   
  5693 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #419824   26/03/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 59 lần


  Không ai giúp được em câu hỏi này ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #419833   26/03/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14550)
  Số điểm: 100744
  Cảm ơn: 3318
  Được cảm ơn 5152 lần
  SMod

  Tra cứu trong các văn bản thì thấy có mỗi chỗ này

  Điều 122. Chào bán cổ phần

  1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

  2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

  a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

  b) Chào bán ra công chúng;

  c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

   
  Báo quản trị |