Hiểu và áp dụng luật như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #175 28/07/2008

  dung5310

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiểu và áp dụng luật như thế nào?


  Đất có diện tích gần 150 m2 và có các loại giấy tờ như sau:

  1/ Giấy chuyển nhượng công khai phá trong đó có đoạn viết là nhượng công khai phá để cho bên được chuyển nhượng làm nhà ở , có xác nhận của chính quyền địa phương xác lập năm 1988

  2/ Biên bản định giá về đất của ban định giá chính quyền địa phương xác lập năm 1988

  3/Biên lai nộp thuế trước bạ năm 1988

  4/ Biên lai thu và truy thu thuế đất ở từ 1989 đến trước thời điểm làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

  5/ Biên bản xác nhận không có tranh chấp và trong đó có chứng nhận của tổ dân,khu phố và chủ đất cũ đã xác nhận là đất không có tranh chấp và năm 1989 đã từng xây được móng nhà cấp 4 ở trên thửa đất.

  Đất nằm trong khu dân cư tự xây dựng đã ổn định qui hoạch

  Căn cứ : Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  Nhưng chính quyền địa phương lại cấp GCNQSDĐ cho thửa đất trên và ghi là :

  - mục đích sử dụng đất : đất trồng cây hàng năm

  -Thời hạn sử dụng đất : 20 năm

  Vậy bây giờ tiếp tục làm nhà trên thửa đất này lại phải chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây sang đất ở , tức là mất tiền để chuyển đổi , trái với luật định.

  Về thời gian sử dụng đất ( đất có thời hạn ) , căn cứ :Điều 67. Đất sử dụng có thời hạn
  Người sử dụng đất được sử dụng đất có thời hạn trong các trường hợp sau đây:

  1. Thời hạn giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 70 của Luật này là hai mươi năm;Điều 70. Hạn mức giao đất nông nghiệp

  2. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba héc ta đối với mỗi loại đất.

  Với gần 150m2 đất mà chính quyền địa phương cấp GCNQSDĐ ghi thời hạn 20 năm với mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm , thực tình tôi không biết họ vận dụng vào điều nào của luật nữa ,trong khi đó thửa đất trên từ lúc chuyển nhượng ( năm 1988) đến nay tôi chưa từng trồng cây , khi được chuyển nhượng trong giấy tờ chuyển nhượng xác lập năm 1988 có đoạn viết : vì gia đình tôi chưa có nhà ở nên chuyển nhượng công khai phá thửa đất trên để tôi làm nhà ở ,

  Căn cứ Điều 69. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

  1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất.

  2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  Hơn nữa việc công nhận mục đích sử dụng đất còn căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất , tuy rằng trên hiện tại thửa đất chưa có nhà trên đất nhưng với mục đích quá rõ ràng là đất ở nhưng chưa làm nhà ở chứ không phải là đất trồng cây và thực tế là từ lúc nhận chuyển nhượng chưa sử dụng để trồng cây

  Vậy mà chính quyền địa phương lại cấp cho GCNQSDĐ như tôi đã nêu trên, nay kính mong các vị luật sư và diễn đàn tư vấn giúp để đòi lại quyền lợi theo luật định 

  Xin trân trọng cảm ơn

   
  6910 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #176   31/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Loại đất

  #0070c0; font-family: 'times new roman','serif';">Chào bạn;

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Một vài ý trao đổi cùng bạn.

  #0070c0; font-family: 'times new roman','serif';">1.                     #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Việc xác định loại đất trên thực địa theo phải căn cứ theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với #ff0000; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">(khoản 1 điều 14 Luật Đất đai) nghĩa là đất đang sử dụng ổn định nhưng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (điểm d khoản 1 điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai).

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Có thể khu vực, thửa đất của bạn đang sử dụng nằm trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương đã duyệt là loại đất nông nghiệp nên khi xin cấp quyền sử dụng đất giấy chứng nhận ghi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm và thời hạn sử dụng cho loại đất này là 20 năm.

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Khi người dân có nhu cầu về nhà ở, (vì lý do nào đó) thường mua đất nông nghiệp để làm nhà ở, đó chỉ là ý chí của cá nhân.  Nhưng khi làm giấy chứng nhận QSDĐ thì nhà nước căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất ở khu vực đó (đã được duyệt) để làm căn cứ xác định loại đất.

  Do đó, khi muốn xây dựng nhà người dân phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo luật định.  Ví dụ: bạn chuyển nhượng 200m2 đất đang trồng lúa với mục đích để xây nhà ở (ý chí của bạn) và khi làm giấy chứng nhận QSDĐ không thể ghi là đất ở được nếu cơ quan có thẩm quyền
  #ff0000; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">(dù bạn có trồng lúa hay không).

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Việc không thu tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các trường hợp nêu tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai, bạn nên hiểu là phải cùng loại đất  với quy hoạch#0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';"> đã được phê duyệt. 

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">2.                     #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Hạn mức giao đất tại điều 70 Luật Đất đai là hạn mức #ff0000; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">tối đa#0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';"> được giao đất nông nghiệp.  Không có nghĩa là diện tích đất nhỏ hơn thì không phải là đất nông nghiệp.

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">3.                     #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất (khoản 1 điều 69 Luật Đất đai).  Bạn nên hiểu là thời hạn còn lại được ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ trước khi chuyển nhượng.

  Ví dụ: Bạn được cấp giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp như nêu trên, có thời hạn sử dụng là 20 năm kể từ ngày được cấp giấy.  Bạn đã sử dụng (được cấp giấy) 05 năm thì khi chuyển nhượng lại người khác, trên giấy chứng nhận QSDĐ của người sau chỉ còn lại 15 năm.

  #0070c0; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Thân.

   

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #189   31/07/2008

  dung5310
  dung5310

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn luật sư đã quan tâm , tôi xin cung cấp thêm một số chi tiết để kính mong luật sư tư vấn giúp cho :căn cứ Điều 3. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai

  1. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;

   

  2. Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được căn cứ vào ngày tháng năm sử dụng và mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau:

  a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

  Điều 69
  . Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

  2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   

  Điều 3. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai ;

   

  h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan (không cần có chứng nhận của cơ quan, tổ chức);

   

  4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.

  Trên thực tế năm 1988 khi làm giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường trong đó đã thể hiện là mua đất để làm nhà (vì chưa có nhà ở nên tôi chuyển nhượng công khai phá thửa đất trên cho ...).

  Thuế đóng nhiều năm là thuê đất ở , khu đất lại nằm trong khu dân cư tự xây dựng và đã ổn định qui hoạch và xung quanh liền kề là nhà dân tư xây dựng đã nhiều năm c ócả nhà của chử đất cũ.trong biên bản xác định không tranh chấp được tổ dân, khu phố và chủ cũ của đất đã từng Chứng kiến và xác nhận là năm 1989 đã tiến hành xây nhà nhưng chỉ xây được móng rồi dừng lại.

  Với những tư liệu như trên cùng với chủ trương của Đảng và nhà nước là tạo thuận lợi cho dân nên tôi thiết nghĩ về lý cũng như về tình thửa đất trên hội đủ điều kiện để được công nhận là đất ở .

   
  Báo quản trị |  
 • #190   02/08/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Loại đất

  #0070c0;">
  Chào bạn;

  #0070c0;">1.  Biên lai đóng thuế đất chỉ là một trong những cơ sở để cơ quan nhà nước #00b050;">xác định thời điểm#0070c0;"> sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và việc có xây móng nhà hay không, không thể làm căn cứ để xác định #00b050;">loại đất#0070c0;"> trên thực địa.

  Việc xác định loại đất phải căn cứ vào:  
  #00b050;">hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt#0070c0;">; quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (điều 14 Luật Đất đai);

  #0070c0;">Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn hoặc đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn hoặc thuộc khu dân cư đô thị #00b050;">phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc  phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt #0070c0;">(khoản 1 điều 83, khoản 1 điều 84 Luật Đất đai). 

  #0070c0;">2.  Thời hạn sử dụng đất #00b050;">khi nhận chuyển quyền sử dụng đất#0070c0;"> nêu tại khoản 2 điều 69 Luật Đất đai có nội dung là #0070c0;">: “người nhận chuyển quyền sử dụng đất #00b050;">đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài”#0070c0;">. 

  #0070c0;">Nghĩa là đất đó #00b050;">đã được#0070c0;"> cấp Quyền sử dụng đất với loại đất có hình thức giao đất là: #00b050;">sử dụng ổn định lâu dài #0070c0;">(ví dụ: đất ở).  Khi chuyển nhượng lại cho người khác thì người được chuyển nhượng  (người mua) tiếp tục được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  #0070c0;">3.  Khoản 4 điều 50 Luật Đất đai có nội dung chính xác là: #00b050;">“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

  #0070c0;">4.  Qua thư của bạn, bản thân tôi rất hiểu và thông cảm với suy nghĩ của bạn.

  #0070c0;">Nếu bạn có cơ sở cho rằng #00b050;">“khu dân cư tự xây dựng và đã ổn định qui hoạch và xung quanh liền kề là nhà dân tự xây dựng đã nhiều năm” #0070c0;">thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gởi đến UBND Quận/Huyện (nơi cấp giấy QSDĐ) để đề nghị xem xét lại mục đích giao đất.  Kèm theo đơn bạn nhớ pho-to biên lai đóng thuế #00b050;">nhà đất #0070c0;">và các giấy tờ liên quan khác. Bạn nên xem các hộ có đất chung quanh, #00b050;">trường hợp tương tự như bạn#0070c0;"> được cấp giấy QSDĐ với loại đất nào, #00b050;">nếu là đất thổ cư#0070c0;"> thì bạn nên nêu rõ địa chỉ khu đất đó trong đơn khiếu nại để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét thêm cho bạn.

  #0070c0;">Một số ý trao đổi cùng bạn;

  Chúc bạn thành công.

   
  Báo quản trị |  
 • #197   03/08/2008

  dung5310
  dung5310

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  #0000ff;">Trân trọng cảm ơn luật sư đã quan tâm tư vấn,tôi có những vấn đề cảm thấy không thoả mãn nên vẫn phiền luật sư chỉ giáo giúp cho , đó là :

  1/ Hoá đơn thu và truy thu thuế nhiều năm là thuế ĐẤT Ở

  2/ Cùng một thửa đất khoảng 300m2 chủ trước tách ra chuyển nhượng cho tôi để làm nhà ở và không có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất , nếu để nguyên không chuyển nhượng thì nghiểm nhiên khoảng 300m2 đất trên theo luật sẽ được công nhận là đất ở(vì nguồn gốc đất của chủ cũ trước năm 1980) , thế nhưng khi chuyển nhượng cho tôi và theo luật đất đai khi tiếp tục xây nhà thì phải làm GCNQSDĐ lại cấp cho tôi là đất trồng cây với thời hạn 20 năm , còn chủ cũ thì được cấp là đất ở, giả sử với những giấy tờ chuyển nhượng của tôi có giờ đây tôi làm thủ tục trả lại cho chủ cũ thì chắc chắn và cùng lắm thì cũng phải hợp thửa cho họ thành đất vườn có thời hạn 50 năm.

  3/ Trong một chế độ ưu việt , những thực tế trên thửa đất mục đích của người chuyện nhương và người được chuyển nhượng trong văn bản viết tay là để làm nhà ở và có xác của chính quyền địa phương, đồng thời trên thực tế là tôi đã từng xây nhà trên thửa đất đó nhưng do hoàn cảnh nên không hoàn thành , mặc dù khi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ chưa có nhà trên đất nhưng ai cũng biết là đất tôi mua để làm nhà , chủ cũ,tổ dân, khu phố đều xác nhận l ànăm 1989 đã tiến hành xây được móng nhà . 

  Đến nay vì chưa có nhà ở nên tôi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ thì lại cấp cho tôi như tôi đã trình bày thử hỏi có hợp tình hợp lý không ?

  3/ Tôi đã kiến nghị 3 lần lên UBND thành phố nhưng lần thứ 3 ông chánh văn phòng trả lời trong đó có ý viết :

  - Thuế tôi nộp không phải là thuế đất ở ( việc này thì có chi cục thuế đã xác định là thuế đất ở )

  - Đất nằm ở vị trí sườn đồi dốc khi xây dựng sẽ ảnh hưởng đến đường đi phía dưới

  Thế nhưng chủ củ và nhiều gia đình xung quanh đã xây nhà còn có vị trí cao hơn và hơn nữa tôi chưa tìm ra trong luật đất đai 2003 qui định cấp mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào vị trí độ cao thấp của đất cả .

  Trên đây là những thiển nghĩ của tôi , làm phiền luật sư chỉ giáo giúp cho

  Xin trân trọng cảm ơn  

   
  Báo quản trị |  
 • #198   04/08/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Tư vấn về hiểu và áp dụng luật như thế nào?

  #3e7a49;">Chào bạn;

  #3e7a49;">Một số ý trao đổi cùng bạn như sau:

  #0000ff;">1.      #3e7a49;">Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) #e36c0a;">thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở#3e7a49;"> theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai là đất ở (khoản 2 điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai).

   

  #3e7a49;">Như vậy, nếu không chuyển nhượng thì diện tích đất của chủ củ đương nhiên được công nhận là đất ở (vì đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất đã có nhà ở).  Và khi đã chuyển nhượng cho người khác thì mục đích sử dụng đất phải được xác định dựa vào hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

  #0000ff;">2.      #3e7a49;">Vì tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thửa đất của bạn chưa có nhà ở thực tế, #3e7a49;">sử dụng #3e7a49;">đất #3e7a49;">từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của #3e7a49;">#3e7a49;">Luật Đất đai#3e7a49;"> (chuyển nhượng công khai phá không phải là #e36c0a;">giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất,#3e7a49;"> biên lai đóng thuế đất chỉ là #e36c0a;">cơ sở xác định thời điểm sử dụng đất#3e7a49;">) và đất đang sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp thì mục đích sử dụng đất được xác định là đất nông nghiệp (khoản 2 điều 14 Nghị định 84);

   

  #0000ff;">3.      #3e7a49;">Tuy Luật Đất đai không “căn cứ vào vị trí độ cao thấp của đất” để xét mục đích sử dụng đất, nhưng Luật có quy định căn cứ: #e36c0a;">Theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt#3e7a49;"> (khoản 1 điều 14 Luật Đất đai) #e36c0a;">và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc:
  Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
  #3e7a49;"> (khoản 1 điều 21 Luật Đất đai);

   

  #3e7a49; font-style: normal;">“Đất nằm ở vị trí sườn đồi dốc khi xây dựng sẽ ảnh hưởng đến đường đi phía dưới”,  ảnh hưởng đến đường đi phía dưới có thể hiểu là ảnh hưởng đến #3e7a49;">quy hoạch tổng thể.

  #0000ff;">4.      #3e7a49;">Những nội dung trao đổi với bạn chỉ là ý kiến cá nhân (đương nhiên có dựa vào các căn cứ pháp luật).

   

  #3e7a49;">Theo ý kiến của cá nhân thì: “còn nước còn tát”, bạn tiếp tục làm đơn khiếu nại trình bày lại những quan điểm của mình gởi đến UBND Tỉnh để xin xem xét giải quyết lại vụ việc.

  #3e7a49;">Chúc bạn thành công.

   
  Báo quản trị |  
 • #199   04/08/2008

  dung5310
  dung5310

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn luật sư

  Ngoài những yếu tố như nguồn gốc trước 15/10/1993...nhưng có một chứng cứ đơn giản là khi thu và truy thu thuế là thuế đất ở tại sao họ lại ngang nhiên cấp là đất trồng cây , theo tôi nghĩ chẳng khác gì người ta ăn cơm lại nói là ăn khoai cả . Thuế đất ở là đất ở - thuế vườn tạp ( trồng cây...) là đất trồng cây chứ.

  Thậm chí có cán bộ có chức có quyền thuộc ngành tài nguyên môi trường còn nói ( đất này cấp mục đích gì cũng được ... ) . Chính vì quá bức xúc nên tôi mới làm phiền nhiều đến luật sư , kính mong luật sư lượng thứ .

  Kính chúc luật sư mạnh khoẻ và hạnh phúc

   
  Báo quản trị |  
 • #200   04/08/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Tư vấn về hiểu và áp dụng luật như thế nào?

  #ee7012;">Chào bạn;

  #ee7012;">Rất mong sự việc của bạn sớm được giải quyết.

  #ee7012;">Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #207   05/08/2008

  dung5310
  dung5310

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần  Luật sư vui lòng tư vấn giúp , với những chứng cứ như tôi đã trình bày, nay tôi muốn khởi kiện ra toà thì có thể thắng kiện không ? tỷ lệ thắng kiện bao nhiêu? có luật sư nào nhận không ? chi phí hết bao nhiêu ?

   
  Báo quản trị |  
 • #208   05/08/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Thông cảm

  #cc3300; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Chào bạn;

  #cc3300; font-family: 'times new roman','serif';">Mong bạn thông cảm, Luật sư không thể nói “thắng kiện” hay “không thắng kiện”, vì mọi phán quyết thuộc thẩm quyền của Tòa án.

  #cc3300; font-family: 'times new roman','serif';">Hiện nay, tôi là Luật sư Tư vấn của một Công ty Hàn Quốc và chỉ tham gia tư vấn qua mạng thuvienphapluat,  không nhận làm dịch vụ.

  #cc3300; font-family: 'times new roman','serif';">Một lần nữa, mong bạn thông cảm.

  #cc3300; font-family: 'times new roman','serif';">Thân

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: