Hiệu trưởng chủ trương thu tiền sai với quy định

Chủ đề   RSS   
 • #123587 13/08/2011

  Hiệu trưởng chủ trương thu tiền sai với quy định

  Xin hỏi:
  Có trường hợp một Hiệu trưởng ở trường PT ký quyết định thu quỹ lao động/mỗi Hs, quỹ này thu liên tục kéo dài 10 năm (2001 - 2010), việc thu quỹ này ông Hiệu trưởng thông báo đó là khoản thu bắt buộc theo quy định của ngành giáo dục, việc làm trên là đúng hay sai, nếu sai thì sẽ bị xử lý như thế nào?
  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 16/08/2011 12:28:42 CH
   
  2705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận