HIỆU TRƯỞNG BỊ HAI LẦN KỈ LUẬT TẠI SAU VẪN LÀM HIỆU TRƯỞNG

Chủ đề   RSS   
 • #469981 06/10/2017

  HIỆU TRƯỞNG BỊ HAI LẦN KỈ LUẬT TẠI SAU VẪN LÀM HIỆU TRƯỞNG

  hiệu trưởng bị kỉ luật cảnh cáo về đảng và về chính quyền cũng bị kỉ luật cảnh cáo nhưng 2 tội thì khác nhau đặc biệt là vi phạm tài chánh nhưng vẩn bổ nhiệm làm hiệu trưởng. nghư vậy có đúng luật bổ nhiệm không?

   
  2867 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #470918   14/10/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 57 lần


  Căn cứ Khoản 3, Điều 20, Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định:
  "Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực”.
   
  Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Điều kiện bổ nhiệm lại được quy định tại Điều 9, Quyết định 27/2003/QĐ-TTg như sau:
  -    Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;
  -   Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;
  -   Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;
  -   Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
   
  Như vậy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại. Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định. Vì vậy, việc chị được bổ nhiệm lại hay không còn phụ thuộc vào sự đánh giá quá trình công tác của bạn.
   
  Tuy nhiên, một số địa phương cũng có quy định về việc không được bổ nhiệm lại thì cũng không được bổ nhiệm lại theo quy định đó, ví dụ như vào ngày 19/9/2012, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới.
   
  Báo quản trị |