hiệu lực thi hành nghị định 118/2006 và thông tư 02/2008

Chủ đề   RSS   
 • #380037 21/04/2015

  hiệu lực thi hành nghị định 118/2006 và thông tư 02/2008

  Luật sư cho tôi hỏi các văn bản dưới đây còn hiệu lực thi hành không, nếu không thì thay thế bằng văn bản nào:

  1. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

  2. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 20/5/2008 cụa Bộ Bội vụ - Bộ tài chính

   

  Cảm ơn!

  Cập nhật bởi cocshino ngày 21/04/2015 09:38:44 SA bổ sung thêm
   
  2884 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận