Hiệu lực thi hành của văn bản ban hành trái luật

Chủ đề   RSS   
 • #353043 29/10/2014

  Hiệu lực thi hành của văn bản ban hành trái luật

  Ở địa phương của Tôi Huyện ủy ban hành nhiều quyết định trái luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức cụ thể:

  1 - Quyết định Kỷ luật công chức đã quá 02 tháng kể từ ngày phát hiện (công chức vi phạm từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 (trong khoảng thời gian  từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013 thủ trưởng sử dụng công chức không yêu cầu công chức viết kiểm điểm vi pham pháp luật cũng như cơ quan không triệu tập cuộc họp để kiêm điểm công chức này) đến 28/6/2013 cơ quan quản lý công chức là Huyện ủy ban hành quyết định kỷ luật công chức.
  2 - Quyết định cho thôi việc sau 30 ngày kể từ ngày thông báo (Sau 04 ngày, thông báo cho thôi việc ngày 20/2/2014, Quyết định thôi việc 26/3/2014).
  Việc Bí thư Huyện ủy ban hành văn bản trái luật như trên có tính pháp lý và có hiệu lực thi hành không, cơ quan cấp nào có quyền hủy quyết trái luật mà Bí thư Huyện ủy đã ban hành, quyền lợi của công chức bị xâm hại khắc phục thế nào.
  Rất mong Dân luật cùng thảo luận.
   
  3137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #353060   29/10/2014

  trunghieu6592
  trunghieu6592
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2014
  Tổng số bài viết (401)
  Số điểm: 3645
  Cảm ơn: 33
  Được cảm ơn 129 lần


  bạn tham khảo thêm ở luật khiếu nại nhé. nếu sai phạm bạn có thể khiếu nại lên cơ quan chủ quản cấp trên trục tiếp đển được giải quyết

   
  Báo quản trị |  
 • #353070   29/10/2014

  Tôi đã khiếu nại rồi nhưng đang bị chìm xuồng rồi hay sao ấy, đã quá hạn rất lâu so với Luật khiếu nại rồi bạn ạ !

   
  Báo quản trị |  
 • #353176   30/10/2014

  trunghieu6592
  trunghieu6592
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2014
  Tổng số bài viết (401)
  Số điểm: 3645
  Cảm ơn: 33
  Được cảm ơn 129 lần


  trường hợp của bạn cần xem xét kỹ như sau

  Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

  Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  về thẩm quyền giải quyết khiếu nại: là cấp trên trực tiếp: 

  Bạn chú ý là trong luật không cói rõ là ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp của bạn tuy nhiên:

  Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

  như vậy: nếu khiếu nại lần đầu không được giải quyết đúng thời hiệu thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại lần 2 kemftheo các căn cứ chứng minh quá thời hạn giải quyết mà cơ quan nhà nước đó không có quyết định giải quyết. 

   
  Báo quản trị |  
 • #353184   30/10/2014

  Tôi (Hội Cựu chiến binh huyện) thuộc cơ quan Đảng quản lý nên họ có quyền không tuân lheo Luật Khiếu nại, Tôi đã khiếu nại lên Tỉnh ủy theo Luật Khiếu nại nhiều đơn theo các nội dung khác nhau: Đơn ngày 16/8/2013; ngày 03/9/2013; 05/5/2014 cho đến nay họ thông tin cho Tôi biết là họ đang xem xét giải quyết còn cơ quan chủ quản đã cắt hết mọi quyền lợi của Tôi.

  Tôi không biết phải làm thế nào nên mới nhờ các Luật sư tư vấn giúp.

   
  Báo quản trị |  
 • #353207   30/10/2014

  trunghieu6592
  trunghieu6592
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2014
  Tổng số bài viết (401)
  Số điểm: 3645
  Cảm ơn: 33
  Được cảm ơn 129 lần


  Chào Bác! 

  Vấn đề này cháu nghĩ bác nên xem lại phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

  Bác khiếu nại về Quyết định kỷ luật công chức. Đồng thời Điều 2. Giải thích từ ngữ..... khoản 5. Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.  khoản 10. Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  Cơ quan của bác là người thụ lý giải quyêt đơn nếu lần một thì bác khiếu nại lên cơ quan huyện ủy lần đầu, tỉnh ủy là lần 2, trường hợp không đồng ý thì bác có thể khởi kiện hành chính ra tòa.

  xin dính chính đối với trường hợp của bác về thời hiệu khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ công chức

  Điều 48. Thời hiệu khiếu nại

  Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật.

  Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

  Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

   
  Báo quản trị |  
 • #353287   30/10/2014

  Tôi đã khiếu nại đúng luật, khi có quyết định giải quyết khiếu nại của người đã ban hành quyết định, Tôi mới khiếu nại lần 2 lên Tỉnh ủy. Luật Tố tụng hành chính không nhận đơn khởi kiện của Tôi vì Quyết định trên thuộc phạm vi nội bộ cơ quan, tổ chức. 

   
  Báo quản trị |