DanLuat 2015

Hiệu lực của Phụ lục Họp đồng bảo đảm

Chủ đề   RSS   
 • #429425 30/06/2016

  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

  Hiệu lực của Phụ lục Họp đồng bảo đảm

  Các luật sư cho em xin ý kiến với!

  Hợp đồng bảo đảm: 01/01/2016

  1. Công chứng;
  2. Đăng ký giao dịch bảo đảm

  Phụ lục Hợp đồng bảo đảm: 01/06/2016

  1. Công chứng – Câu hỏi thứ nhất: có phải công chứng không?
  2. Đăng ký giao dịch bảo đảm? – Câu hỏi thứ hai: có phải đăng ký sửa đổi giao dịch bảo đảm không?
  3. Nếu câu hỏi thứ hai là "có" thì em hỏi câu thứ ba: hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm được tính từ thời điểm nào?
  4. Câu hỏi thứ tư: có sự khác nhau gì trong trường hợp là các tài sản đăng ký ở các cơ quan đăng ký khác nhau không? (VD: đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì do chỉ có duy nhất nên không vấn đề tuy nhiên với các loại tài sản khác thì xác định quyền ưu tiên như thế nào?)

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  2385 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #429426   30/06/2016

  Wizardma viết:

  Các luật sư cho em xin ý kiến với!

  Hợp đồng bảo đảm: 01/01/2016

  1. Công chứng;
  2. Đăng ký giao dịch bảo đảm

  Phụ lục Hợp đồng bảo đảm: 01/06/2016

  1. Công chứng – Câu hỏi thứ nhất: có phải công chứng không?
  2. Đăng ký giao dịch bảo đảm? – Câu hỏi thứ hai: có phải đăng ký sửa đổi giao dịch bảo đảm không?
  3. Nếu câu hỏi thứ hai là "có" thì em hỏi câu thứ ba: hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm được tính từ thời điểm nào?
  4. Câu hỏi thứ tư: có sự khác nhau gì trong trường hợp là các tài sản đăng ký ở các cơ quan đăng ký khác nhau không? (VD: đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì do chỉ có duy nhất nên không vấn đề tuy nhiên với các loại tài sản khác thì xác định quyền ưu tiên như thế nào?)

  Chào bạn.

  1. Phải công chứng.

  2. Có trường hợp có, trường hợp không cần đăng ký.--> Cụ thể bạn điều chỉnh nội dung gì của HĐBĐ.

  3. Tuỳ trường hợp, cụ thể (Nghị định số 83/2010/NĐ-CP được sđ-bs Nghị định số 05/2012/NĐ-CP):

  Điều 6. Thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm

  Việc đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này đến thời điểm xóa đăng ký theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký.

  Điều 7. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm

  1. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định như sau:

  a) Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;

  b) Trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi vào Sổ đăng bạ tàu bay, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam;

  c) Trong trường hợp tài sản bảo đảm là các tài sản khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

  2. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp dưới đây được xác định như sau:

  a) Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký thay đổi hợp lệ;

  b) Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định là thời điểm nội dung đơn yêu cầu đăng ký thay đổi đó được ghi vào Sổ đăng bạ tàu bay, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam;

  c) Trường hợp đăng ký thay đổi do sai sót về kê khai tài sản bảo đảm hoặc tên của bên bảo đảm, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm và thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thì thời điểm đăng ký được xác định là thời điểm nội dung đơn yêu cầu đăng ký thay đổi đó được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

  4. Không có gì khác nhau cả, tài sản nào cũng như nhau.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Wizardma (30/06/2016)
 • #429434   30/06/2016

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

  Dear Luật sư!

  Em xin đưa ra trường hợp cụ thể như thế này:

  Hợp đồng thế chấp hàng hóa tồn kho luân chuyển tại kho hàng của Bên thế chấp. Hàng trong kho là cà phê.

  Hợp đồng ký ngày 01/01/2016 có giá trị đảm bảo tối đa cho nghĩa vụ vay là 20 tỷ

  Phụ lục ký ngày 01/06/2016 bỏ điều khoản về giá trị đảm bảo tối đa 20 tỷ mà đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Bến thế chấp tại Bên cho vay.

  Cho em hỏi thì Phụ lục này có phải đăng ký giao dịch bảo đảm lại không? Nếu có thì hiệu lực của đăng ký là thời điểm nào? 01/01/2016 hay 01/06/2016

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
 • #429438   30/06/2016

  Wizardma viết:

  Dear Luật sư!

  Em xin đưa ra trường hợp cụ thể như thế này:

  Hợp đồng thế chấp hàng hóa tồn kho luân chuyển tại kho hàng của Bên thế chấp. Hàng trong kho là cà phê.

  Hợp đồng ký ngày 01/01/2016 có giá trị đảm bảo tối đa cho nghĩa vụ vay là 20 tỷ

  Phụ lục ký ngày 01/06/2016 bỏ điều khoản về giá trị đảm bảo tối đa 20 tỷ mà đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Bến thế chấp tại Bên cho vay.

  Cho em hỏi thì Phụ lục này có phải đăng ký giao dịch bảo đảm lại không? Nếu có thì hiệu lực của đăng ký là thời điểm nào? 01/01/2016 hay 01/06/2016

  Chào bạn,

  Trong trường hợp này chỉ cần công chứng Phục lục HĐ thế chấp là được. Không đăng ký giao dịch bảo đảm.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Wizardma (30/06/2016)
 • #429444   30/06/2016

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

  Dear Luật sư!

  Thế trường hợp bổ sung thêm tài sản thì có phải đăng ký lại không ạ?

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
 • #429488   01/07/2016

  Wizardma viết:

  Dear Luật sư!

  Thế trường hợp bổ sung thêm tài sản thì có phải đăng ký lại không ạ?

  Bổ sung tài sản bảo đảm bằng cách ký phụ lục HĐ thì phải đăng ký thay đổi. Bạn xem trong quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ rõ.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-