DanLuat 2015

Hiệu lực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #432967 09/08/2016

  Hiệu lực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

  E có một trường hợp như thế này. Công ty cổ phần A tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong cuộc họp,cổ đông B chơi khăm chủ tịch HĐQT nên đã đề nghị cử thêm 2 người được cử thêm vào HĐQT. Kết quả phiếu bầu thì 2 người này được vào. Biên bản của đại hội cũng được ra, nội dung cũng như thế. Nhưng ông chủ tịch HĐQT không đồng ý, không ký vào nghị quyết của đại hội.

  Vậy, khi mà nghị quyết chưa được ra (vì ông chủ tịch HĐQT) chưa ký thì 2 người trên đã có tư cách thành viên HĐQT chưa?

  Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành không?

   
  3605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #433285   11/08/2016

  Chào bạn, với câu hỏi của bạn, tôi xin được tư vấn như sau:

  Tại khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.”

  Như vậy, khi đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thỏa mãn tỷ lệ theo quy định của pháp luật thì nghị quyết của đại hội được thông qua. Khi đó, chủ tịch HĐQT, là người đại diện cho đại hội đồng cổ đông để ký xác nhận vào biên bản họp chứ không có quyền phản đối quyết định theo số đông của cả đại hội đồng cổ đông bằng cách không ký vào biên bản. Chính vì thế, nghị quyết của đại hội có hiệu lực từ thời điểm thông qua tức là thời điểm đại hội đồng biết quyết thỏa mãn tỷ lệ theo quy định và chủ tịch HĐQT phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm.

  Nếu thấy nghị quyết này có vấn đề gì vi phạm thì chủ tịch có quyền yêu cầu quy định tại điều 147 như sau:

  Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

  Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này;

  2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

  Như vậy, nếu có các căn cứ cho rằng nghị quyết được thông qua có vi phạm thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu chứ không có quyền không ký vào biên bản họp.

  CTV. Thu Thảo 

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636 hoặc 0907.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-