Hiểu đúng quy định về xử lý kỷ luật viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #449500 14/03/2017

  haliemkg

  Sơ sinh

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:14/03/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiểu đúng quy định về xử lý kỷ luật viên chức

  Xin chào luật sư ,

    Theo qui định tại  khoản 1,khoản 2  điều 10 , nghị định số 27/2012/NĐ-CP , ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường , hoàn trả của viên chức :  

         Điều 10 :  Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

  1. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

  2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

  Có 2 quan điểm khác nhau khi hiểu về văn bản này :

  - Quan điểm thứ nhất : Cho rằng khái niệm:"... đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản ." có nghĩa là khi viên chức bị vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm tại khỏan 1 và 2 nêu trên thì người có thẩm quyền chỉ cần ra văn bản nhắc nhở đối với viên chức đó . Lần thứ hai trở đi nếu viên chức đó tiếp tục vi phạm thì người có thẩm quyền mới áp dụng được hình thức Khiển trách để xử lý vi phạm.

  -  Quan điểm thứ hai :   Cho rằng khái niệm:"... đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản ." có nghĩa là  hành vi vi phạm  tại khoản 1 và 2 nêu trên nếu đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản ( ví dụ như trong nội qui , qui chế , qui trình , qui định chuyên môn , đạo đức nghề nghiệp …) thì  ngay cả khi viên chức vi phạm lần đầu vẫn áp dụng được hình thức khiển trách.

  Xin hỏi :

  - Hiểu như thế nào cho đúng  văn bản đã qui định .

   
  2317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #482392   16/01/2018

  Loando1107
  Loando1107
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2017
  Tổng số bài viết (228)
  Số điểm: 3480
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 63 lần


  Theo quan điểm cá nhân thì mình đồng tình với cách hiểu thứ nhất. Việc áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức theo quy định tại Khỏan 1, 2 Điều 10 Nghị định 27/2012/NĐ-CP đối với các hành vi: Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập và không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản.

  Cụm từ "đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản" nghĩa là đối với việc vi phạm lần đầu tiên, tùy thuộc vào mức độ nặng  nhẹ mà có thể bị người có thẩm quyền gtửi văn bản nhắc nhở hoặc không. Tuy nhiên, không thể áp dụng hình thức khiển trách trong trường hợp vi phạm lần đầu. Mà chỉ áp dụng trong trường hợp vi phạm lần thứ 2 nhưng lần đầu đã phải bị nhắc nhở bằng văn bản từ người có thẩm quyền. 

   

   
  Báo quản trị |