Hiến pháp

Chủ đề   RSS   
  • #366452 07/01/2015

    Hiến pháp

    hiến pháp nước Việt Nam có mấy lần sửa đổi? Được Quốc hội thông qua vào ngày tháng năm nào?

     
    2670 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận