Hiện nay áp dụng Luật tố tụng hình sự năm nào?

Chủ đề   RSS   
  • #452899 03/05/2017

    Hiện nay áp dụng Luật tố tụng hình sự năm nào?

    Hiên nay bộ luật tố tụng hình sự áp dụng luật năm nào? Vì sao

     
    3969 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận