Hết thời hạn 90 ngày góp vốn,xử lý thế nào khi 1 cổ đông sáng lập không góp vốn?

Chủ đề   RSS   
 • #53107 04/06/2010

  Hết thời hạn 90 ngày góp vốn,xử lý thế nào khi 1 cổ đông sáng lập không góp vốn?

  Chúng tôi gồm 4 cổ đông sáng lập công ty cổ phần.Sau khi hết thời hạn góp vốn,1 cổ đôgn sáng lập không thực hiện góp vốn,cũng không tham gia họp.Trường hợp này chúng tôi sẽ phải xử lý thế nào?Rất mong được tư vấn,xin cảm ơn!
   
  12241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #53170   07/06/2010

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  #0000ff;"> K3, Đ84 Luật Doanh nghiệp quy định:

  #0000ff;">Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

  #0000ff;">- Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

  #0000ff;">-  Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

  #0000ff;">-  Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

  #0000ff;">Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #52988   03/06/2010

  Xin giúp đỡ : Hội đồng quản trị có thể biểu quyết thay đổi cổ đông sáng lập hay không?

  Chúng tôi gồm 4 người cùng thống nhất ghi danh cổ đông sáng lập thành lập công ty cổ phần.Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh,theo luật định trong 90 ngày là thời hạn để các cổ đông góp vốn.Có 1 cổ đông sáng lập đăng ký góp 8% vốn đột nhiên thay đổi,không góp vốn cũng không giữ liên lạc với Công ty,tỏ ra là không còn theo đuổi mục đích ban đầu nhưng cũng không tuyên bố nhượng lại cổ phần cho người khác.Trường hợp này tôi không biết liệu HĐQT có thể biểu quyết rút danh nghĩa cổ đông sáng lập của người kia và chuyển số cổ phần thuộc phần góp của người ấy sang cho các thành viên còn lại hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #53337   09/06/2010

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Để giải quyết số cổ phần 8 % không thanh toán của cổ đông sáng lập kia, công ty của Anh phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để ra quyết định về vấn đề này.

  Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty ra quyết định về việc xử lý số cổ phần chưa thanh toán, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính.

   
  Báo quản trị |