DanLuat 2015

Hết thời gian thử việc công ty chưa ký hợp đồng thì người lao động có được làm việc tiếp hay không

Chủ đề   RSS   
 • #114568 30/06/2011

  ptloan

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hết thời gian thử việc công ty chưa ký hợp đồng thì người lao động có được làm việc tiếp hay không

  Luật sư cho em hỏi: Công ty em có ký hợp đồng thử việc 1 tháng với chị Thu từ
  ngày 08/03/2011 và mức lương là 80% mức
  lương chính thức sau khi hết thời gian thử
  việc Công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động chính thức đối
  với
  chị Thu nhưng vẫn tính lương theo mức lương 100% mức lương chính thức. Ngày 26/05 Công ty không muốn hợp tác làm việc cùng chị Thu nữa. Vậy thủ tục và hình thức cho nghỉ việc đối với chị Thu như thế nào ạ?
  Cảm ơn luật sư
   
  11704 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #114636   30/06/2011

  ngocbich1008
  ngocbich1008

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/06/2011
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 7 lần


  Theo quy định về thời gian thử việc: Hết thời gian thử việc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, chứng tỏ việc làm thử đã đạt yêu cầu. Theo qui đinh tại Điều 32 của Bộ luật lao động và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 44/2003/NĐ- CP (9/5/2003) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả làm thử cho người lao động. Nếu đạt yêu cầu hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động hoặc người lao động không được thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được làm việc chính thức. do vậy, hết thời gian thử việc nhưng công ty bạn vẫn chưa ký hợp đồng lao động chính thức là trái quy định của pháp luật.

  Nếu công ty bạn không muốn hợp tác làm việc cùng chị Thu nữa, theo mình trước tiên bạn phải xác định loại hợp đồng công ty bạn ký kết với chị Thu (xem lại việc thỏa thuận sau thời gian thử việc giữa công ty bạn và chị Thu vì theo như bạn nói công ty bạn vẫn chưa ký kết hợp đồng); còn hiện tại chị Thu đương nhiên được coi làm việc chính thức tại công ty bạn.

  Hiện nay hợp đồng lao động được giao kết theo các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Bạn cần lưu ý về trường hợp người sử dụng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: lý do cho thôi việc và thời gian báo trước


  Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp:

  a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

  b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này;

  c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động;

  d) Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

  đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

  2- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

  3- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

  a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  b) ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

  c) ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-