HỆ THỐNG TOÀN VĂN 11 LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỲ HỌP THỨ 9 KHÓA III ĐÃ THÔNG QUA

Chủ đề   RSS   
 • #392796 18/07/2015

  sachphapluat.com.vn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2015
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  HỆ THỐNG TOÀN VĂN 11 LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỲ HỌP THỨ 9 KHÓA III ĐÃ THÔNG QUA

  Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, trước những thách thức và vận hội, cơ hội mới của đất nước, kỳ họp thứ 9, Khóa XIII của Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác tư pháp và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã đề ra. Với nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác xây dựng pháp luật, từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015, Quốc hội đã thông qua và ban hành 11 dự án Luật cùng các Nghị quyết, hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của Hiến pháp mới, với tinh thần tôn trọng Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ nhân dân.
  Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bạn đọc quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các luật, nghị quyết mới được ban hành;…. Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:
   
  Nội dung quyển sách gồm:
  1.         Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật số: 75/2015/QH13, ngày 09-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01- 01- 2016);
  2.         Luật tổ chức Chính phủ, Luật số: 76/2015/QH13, ngày 19/06/2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;
  3.         Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật số: 77/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;
  4.         Luật nghĩa vụ quân sự, Luật số: 78/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016) ;
  5.         Luật thú y, Luật số: 79/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2016) ;
  6.         Luật ban hành văn bản pháp luật, Luật số: 80/2015/QH13, ngày 22-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016) ;
  7.         Luật kiểm toán nhà nước, Luật số: 81/2015/QH13, ngày24-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;
  8.         Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật số: 82/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2016) ;
  9.         Luật ngân sách nhà nước, Luật số: 83/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017);
  10.      Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật số: 84/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016) ;
  11.      Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Luật số: 85/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-09-2015) ;
  12.      Nghị quyết số: 90/2015/QH13 ngày 10-06-2015 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013;
  13.      Nghị quyết số: 91/2015/QH13 ngày 18-06-2015 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016;
  14.      Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22-06-2015 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành;
  15.      Nghị quyết số: 97/2015/QH13 ngày 26-06-2015 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII.
   
  4648 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #392798   18/07/2015

  sachphapluat.com.vn
  sachphapluat.com.vn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2015
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ AN TOÀN VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP 2015

  Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động… là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Ngày 26/5/2015, tại kỳ họp thứ IX Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 Chương và 93 Điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.           
  Luật an toàn, vệ sinh lao động ra đời sẽ làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, chỉ rõ trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành… góp phần làm cho khung pháp lý về an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn
  Thời gian gần đây nhiều văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề an toàn lao động cũng được ban hành như TT 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02-02-2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, TT 21/2015/TT-BGTVT ngày 05-06-2015 Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt...
   
  Báo quản trị |