DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Bộ tài chính vừa ban hành dự thảo thông tư về hệ thống chuẩn mức kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Theo nội dung tại dự thảo quy định về Kiểm toán nội bộ được thực hiện ở những đơn vị có mục đích, quy mô, mức độ phức tạp và cơ cấu khác nhau, và do nhân sự ở trong và ngoài đơn vị thực hiện. Việc tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam là thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của kiểm toán viên nội bộ và của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Về mục đích của Chuẩn mực là:

1. Cung cấp một khung quy định việc thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tạo giá trị gia tăng trên một phạm vi rộng rãi.

2. Thiết lập cơ sở đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.

3. Bồi dưỡng các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của các đơn vị.

Chuẩn mực là một bộ các nguyên tắc và quy định bắt buộc, bao gồm:

- Quy định Cốt lõi về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ và về đánh giá hiệu quả hoạt động được áp dụng rộng rãi ở cấp độ cá nhân và đơn vị.

- Các diễn giải làm rõ các thuật ngữ và khái niệm trong Chuẩn mực.

Quy định bắt buộc Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ Việt Nam gồm có Chuẩn mực và Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp

Theo đó, tại dự thảo có các mục có nội dung nổi bật như sau:

- Mục đích, Quyền hạn và Trách nhiệm của kiểm toán nội bộ

- Ghi nhận hướng dẫn bắt buộc trong quy chế kiểm toán nội bộ

- Vai trò của Trưởng kiểm toán nội bộ ngoài phạm vi kiểm toán nội bộ

- Mức độ Thành thạo Chuyên môn và Tính Thận trọng Nghề nghiệp

- Bồi dưỡng Chuyên môn Liên tục

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài và Trách nhiệm của đơn vị với hoạt động kiểm toán

.....

Mời các bạn xem chi tiết tại dự thảo tại file đính kèm.

  •  3208
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…