Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2014

Chủ đề   RSS   
 • #319768 21/04/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4333 lần


  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2014

  Hệ thống chuẩn mực kế toán ra đời nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế. Từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.Tính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và  các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:

  Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực

  Chuẩn mực số

  Tên chuẩn mực

  Quyết định ban hành

  Thông tư hướng dẫn

  02

  Hàng tồn kho

  149/2001/QĐ-BTC

  161/2007/TT-BTC

  03

  Tài sản cố định hữu hình

  04

  Tài sản cố định vô hình

  14

  Doanh thu và thu nhập khác

  Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

  Chuẩn mực số

  Tên chuẩn mực

  Quyết định ban hành

  Thông tư hướng dẫn

  01

  Chuẩn mực chung

  165/2002/QĐ-BTC

  161/2007/TT-BTC

  06

  Thuê tài sản

  10

  Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  15

  Hợp đồng xây dựng

  16

  Chi phí đi vay

  24

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

  Chuẩn mực số

  Tên chuẩn mực

  Quyết định ban hành

  Thông tư hướng dẫn

  05

  Bất động sản đầu tư

  234/2003/QĐ-BTC

  161/2007/TT-BTC

  07

  Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

  08

  Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

  21

  Trình bày báo cáo tài chính

  25

  Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

  26

  Thông tin về các bên liên quan

  Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

  Chuẩn mực số

  Tên chuẩn mực

  Quyết định ban hành

  Thông tư hướng dẫn

  17

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  12/2005/QĐ-BTC

  20/2006/TT-BTC

  22

  Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

   

  23

  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  27

  Báo cáo tài chính giữa niên độ

  28

  Báo cáo bộ phận

  29

  Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

  Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

  Chuẩn mực số

  Tên chuẩn mực

  Quyết định ban hành

  Thông tư hướng dẫn

  11

  Hợp nhất kinh doanh

  100/2005/QĐ-BTC

  21/2006/TT-BTC

  18

  Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

  19

  Hợp đồng bảo hiểm

  30

  Lãi trên cổ phiếu

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 21/04/2014 03:07:27 CH
   
  17032 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  chamnguyen1989 (03/06/2015) xuyen88 (29/07/2014) chipchiu20 (05/06/2014) nguyendoanhvn (08/05/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận