Hệ số lương sau khi thuyên chuyển đến làm công việc có mức lương thấp hơn

Chủ đề   RSS   
 • #503497 28/09/2018

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 129 lần


  Hệ số lương sau khi thuyên chuyển đến làm công việc có mức lương thấp hơn

  Trường hợp được tuyển dụng và bổ nhiệm vào trường Đại học với chức danh Kế toán viên, mã số 06.031, hưởng bậc 3, hệ số 3.00 kể từ ngày 01/7/2016. Thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 25/5/2016. Đến tháng 10/2016 được thuyên chuyển về làm kế toán trường mầm non công lập tại Hà Đông - Hà Nội (trường có 01 kế toán) Vậy hệ số lương của tôi có bị thay đổi theo hệ số của bậc trung cấp mầm non không (bậc 1: 1,86)

  Theo quy định tại Điểm 3 mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV quy định:

  "3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

  a) Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

  b) Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được dùng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

  c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

  Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

  Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

  Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ."

  Theo đó, nếu chị thuyên chuyển về làm kế toán trường mầm non công lập tại Hà Nội mà bậc trong ngạch, hệ số lương trong ngạch bị giảm so với công việc cũ thì ngạch và bậc lương của chị vẫn lấy như làm chức danh Kế toán viên ở trường Đại học.

   
  723 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận