HĐLĐ với người lao động cao tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #534660 05/12/2019

  kaitokid11

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2019
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 1500
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  HĐLĐ với người lao động cao tuổi

  Nhờ mọi người giải đáp giúp mình trường hợp sau:
  Ông A đã đóng BHXH bắt buộc được 17 năm, vào làm việc tại Công ty B từ ngày 15/4/2004 
  Tháng 01/2020, Ông A đủ 60 tuổi nhưng thiếu 03 năm đóng BHXH để đủ 20 năm.
  Công ty B không có nhu cầu sử dụng ông A nên dự kiến chấm dứt HĐLĐ với ông. 
  Ông A sức khỏe bình thương, có đơn đề nghị Công ty B cho ông được tiếp tục làm việc đến khi đóng đủ 20 năm BHXH.
  Thỏa ước của Công ty B quy định như sau: Khi người lao động có tuổi đời đến tuổi nghỉ hưu: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BH để hưởng lương hưu:
  - Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và NLĐ đủ sức khỏe theo Kết luận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết HĐLĐ mới
  _ Khi NSDLĐ không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ
  Hỏi:
  Công ty B chấm dứt HĐLĐ với ông A năm 2020 có đúng quy định của pháp luật không? Căn cứ pháp lý.
  Nội dung thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể của Công ty trong trường hợp này có đúng quy định pháp luật không?
   
   
  1201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534662   05/12/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 112 lần


  Thứ nhất: Căn cứ Bộ luật lao động 2012:
   
  "Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
  ...
  4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.
  ...
  Điều 187. Tuổi nghỉ hưu
   
  1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi."
   
  Theo quy định trên HĐLĐ chấm dứt khi Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 => NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH nên không thuộc trường hợp đường nhiên chấm dứt HĐLĐ.
   
  Do đó, tháng 01/2020 Công ty B chấm dứt HĐLĐ với ông A là trái quy định pháp luật (Trừ trường hợp ông A đang làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn mà đúng 01/2020 hợp đồng này hết thời hạn thì lúc này việc chấm dứt HĐLĐ là đúng quy định; giả sử  HĐLĐ xác định thời hạn của ông A đến tháng 7/2020 mới hết hạn mà tháng 01/2020 Công ty B chấm dứt HĐLĐ là trái quy định).
   
  Thứ hai: Về bản chất của Thỏa ước nêu trên thì Công ty B áp dụng từ Điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể:
   
  "Điều 6. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi
   
  1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
   
  2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động."
   
   
  Khoản 2 nêu trên được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
  ...
  3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:
   
  “2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”
   
   
  Bên cạnh đó Bộ luật lao động 2012 quy định:
   
  "Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể
  ...
  2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật."
   
  => Như vậy theo quy định trên và xét thỏa ước của công ty B thì:
   
  - Thỏa ước thứ nhất hợp lý theo quy đinh pháp luật.
   
  - Thỏa ước thứ hai chưa phù hợp và không có lợi cho người lao động do đó thỏa ước này sẽ không được chấp nhận bởi pháp luật quy định: "Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận chấm hợp đồng lao động" => Hai bên phải thỏa thuận để chấm dứt.
   
  Ví dụ: ông A là NLĐ của công ty B, 01/2020 ông A đủ 60 tuổi  (sức khỏe bình thường) nhưng chưa đủ năm đóng BHXH. Lúc này, Công ty B không có nhu cầu sử dụng ông B nữa thì công ty B và ông A phải thỏa thuận với nhau để chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp ông A không đồng ý chấm dứt HĐLĐ thì công ty B tiếp tục phải sử dụng ông A để làm việc. 
   
   
  Báo quản trị |