DanLuat
×

Thêm bình luận

HĐLĐ hết hạn khi đang nghỉ thai sản, công ty không ký tiếp có phạm luật không?

(machgiao30492)

  •  2225
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…