Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #496771 13/07/2018

  tangoctram1101ulaw
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2015
  Tổng số bài viết (134)
  Số điểm: 1879
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 76 lần


  Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản thừa kế

  Sau khi thực hiện việc từ chối nhận di sản thừa kế thì phần di sản thừa kế sẽ tự động được chuyển cho các thừa kế khác, để việc khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia được chính xác, chúng ta phải xác định rõ hậu quả của việc từ chối nhận di sản.

  Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản thừa kế "theo pháp luật"

  Theo quy định của Bộ luật dân sự (BLDS), có thể hiểu thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Từ quy định của BLDS, ta có thể xác định hậu quả của việc từ chối hưởng di sản thừa kế theo pháp luật:

  Thứ nhất: Người được thừa kế theo pháp luật mà từ chối nhận di sản thừa kế thì phần của người đó sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế với người từ chối nhận di sản.

  Đây là điểm khác nhau giữa từ chối nhận di sản và việc tặng cho di sản. Từ chối nhận di sản là hành vi pháp lý đơn phương nên phần của người từ chối sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế với người từ chối, còn việc tặng cho quyền nhận di sản thừa kế là hợp đồng, sẽ gồm bên tặng cho và bên nhận tặng cho, di sản của người tặng cho sẽ do bên nhận tặng cho hưởng. Để rõ hơn, ví dụ:

  Ông A khi chết có để lại di sản thừa kế và không để lại di chúc định đoạt tài sản, những người thừa kế hàng thứ nhất theo luật của ông A gồm: B, C, D. Trong trường hợp B từ chối nhận di sản thì phần di sản của bà sẽ được chia đều cho C và D. Trong trường hợp B tặng cho quyền nhận di sản cho C, thì chỉ có C được hưởng phần di sản của B tặng cho.

  Thứ hai: Những người ở hàng thừa kế trước từ chối nhận di sản thì những người ở hàng thừa kế sau sẽ được hưởng thừa kế. Ví dụ: Tất cả những người ở hàng thừa kế thứ nhất từ chối nhận di sản thừa kế thì những người thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ được nhận di sản thừa kế.

                            

  Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản thừa kế "theo di chúc"

  *Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà từ chối quyền nhận di sản thừa kế thì phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật.

  Ví dụ: Ông A khi chết đi có để lại một bản di chúc trong đó chỉ định anh B và chị C là người thừa kế. Nay anh B có làm văn bản từ chối nhận di sản thì phần di sản mà anh B được hưởng sẽ chia cho những người thừa kế theo pháp luật của ông A.

  Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc đồng thời là người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật được hưởng di sản thì việc thể hiện ý chí của người đó có thể xảy ra các trường hợp sau:

  -Chỉ từ chối quyền hưởng thừa kế theo di chúc mà không từ chối quyền hưởng thừa kế theo pháp luật.

  Tiếp theo ví dụ trên: Nếu anh B là người thừa kế theo pháp luật của ông A thì anh B vẫn được hưởng phần thừa kế theo pháp luật.

  -Chỉ từ chối quyền hưởng thừa kế theo pháp luật mà không từ chối quyền hưởng thừa kế theo di chúc.

  Tiếp theo ví dụ trên: Nếu chị C là người thừa kế theo pháp luật của ông A thì chị C được hưởng phần do anh B từ chối. Nếu chị C không muốn nhận thì từ chối nhận di sản thừa kế phần mà chị được nhận theo pháp luật.

  -Từ chối cả quyền hưởng thừa kế theo di chúc và quyền hưởng thừa kế theo pháp luật.

  Tiếp theo ví dụ trên: Nếu anh B là người thừa kế theo pháp luật của ông A thì anh B vẫn được hưởng phần thừa kế theo pháp luật. Anh B có thể lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo di chúc và theo pháp luật.

  *BLDS có quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Mục đích của quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người có mối quan hệ thân thiết, gần gũi nhất với người để lại di sản trước những quyết định bất lợi đối với họ.

  Điều 644 BLDS 2015 về “Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc” quy định:

  “1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

  Từ quy định trên ta có thể hiểu, những đối tượng được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc: Cha, mẹ, vợ, chồng; Con đã thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di chúc mà từ chối nhận di sản thừa kế thì phần của họ sẽ do người thừa kế theo di chúc hưởng.

   
  6954 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận