Hậu quả pháp lý của điều 278 Bộ luật tố tụng dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #387161 09/06/2015

  nta.orange.94

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2013
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 2 lần


  Hậu quả pháp lý của điều 278 Bộ luật tố tụng dân sự

  Mọi người ơi...cho mình hỏi theo điều 278 thì hậu quả là tòa án sẽ ra "quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án" hay sẽ ra 1 "bản án phúc thẩm" vậy

  Cùng với đó, theo điều 278 có dẫn chiếu về điều 192 vậy thì nếu có các căn cứ tại điểm c,e,g điều 192 thì đương sự có quyền khởi kiện lại theo điều 193 nếu còn thời hiệu không ạ

  Cam ơn mọi người!

   
  5213 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #387213   10/06/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 416 lần


   

  nta.orange.94 viết:

   

  Mọi người ơi...cho mình hỏi theo điều 278 thì hậu quả là tòa án sẽ ra "quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án" hay sẽ ra 1 "bản án phúc thẩm" vậy

  Cùng với đó, theo điều 278 có dẫn chiếu về điều 192 vậy thì nếu có các căn cứ tại điểm c,e,g điều 192 thì đương sự có quyền khởi kiện lại theo điều 193 nếu còn thời hiệu không ạ

  Cam ơn mọi người!

   

   

   

  Mẫu số 18 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP

  ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

   

   
   

   

   

   

   

   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)

   

   
   
   

   


           Số:...../...../QĐ-PT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   
   

   


     ...., ngày...... tháng ...... năm...

   

  QUYẾT ĐỊNH

  HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

   

  TÒA ................(2)

  Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

   

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)………………….….………

  Các Thẩm phán:                          Ông (Bà)…………………..…………

                                                                       Ông (Bà) …………………………….

   

  NHẬN THẤY:

   

      Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày... tháng…. năm…. của Tòa án……..……. bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

      a. Ngày…. tháng….. năm…………………………………..………..………........(3)

      b. Ngày…. tháng….. năm…..,……………………………….……….…..…………

  XÉT THẤY

            Ngày… tháng…năm…(hoặc tại phiên toà phúc thẩm), nguyên đơn là:.…….……

  có văn bản (hoặc có ý kiến) xin được rút đơn khởi kiện.

   

            Ngày…tháng…năm…(hoặc tại phiên toà phúc thẩm), bị đơn là:….............… …………………………………………………………………………………………..có văn bản (hoặc có ý kiến) đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và việc bị đơn đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

   

            Căn cứ vào Điều 269 của Bộ luật tố tụng dân sự,

  QUYẾT ĐỊNH:

            1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày…. tháng…. năm…. .của Tòa án nhân dân… và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-… ngày… tháng….. ......năm…....... về việc ………………….. ….  giữa:

            Nguyên đơn: ……………………………………………………..………...............

  ……………………………………………………………………………………...

            Địa chỉ: …………………………………………………….……………..……......

  ……………………………………………………………….…………..…………

            Bị đơn: ………….…………………………………………..……………....……...

  ……………………………………………………………………………………...

            Địa chỉ: …………………………………………………..….…………..………....

  …………………………………………………………….……………..…………

            Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): …….....…………..…………

  ……………………………………………………………….…………..…………

            Địa chỉ: ………………………………………………………………………….....

            2. ………………………………………….……………………….…..…..……..(4)

   

   

  Nơi nhận:

  - Ghi theo quy định tại

   Điều 281 của BLTTDS;

  - Lưu hồ sơ vụ án.

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

  (Ký tên và đóng dấu)

  Họ và tên

  Các lý do khác theo điều 192 thì ghi căn cứ và nội dung tương ứng trong phần XÉT THẤY

  "Điều 193. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 168, các điểm c, e và g khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  ..."
  NHƯ VẬY CÁC TRƯỜNG HỢP TẠI ĐIỂM C, E, G KHOẢN 1 ĐIỀU 192 VẪN ĐƯỢC QUYỀN KHỞI KIỆN LẠI KHI CÒN THỜI HIỆU (TRỪ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN)
  Cập nhật bởi khoathads ngày 10/06/2015 09:46:18 SA
   
  Báo quản trị |