Hành vi chế tạo mìn

Chủ đề   RSS   
 • #307523 20/01/2014

  Hành vi chế tạo mìn

  Hành vi làm một quả mìn tự tạo bằng cách dùng 189g thuốc nổ TNT bỏ vào lon bò húc, cùng 2 kíp nổ điện số 8, nối dây dẫn với bộ  nguồn (bằng 6 cục pin Con ó) rồi chờ người vào là kích nổ thì xử lý như thế nào?

  Quan điểm của tôi: có dấu hiệu của tội: "chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại điều 232 BLHS. Tuy nhiên, do chỉ có 189g thuốc nổ nên chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm. Do đó, xử lý hành chính về hành vi: chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại Nghị định 167/2013.

  Xin LS tư vấn: việc làm mìn tự tạo nói trên có được coi là hành vi chế tạo vật liệu nổ không?. Quan điểm xử lý như trên có đúng không?.

   
  2306 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận