Hàng nông sản chưa qua chế biến chịu thuế GTGT bao nhiêu %?

Chủ đề   RSS   
 • #571701 29/05/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1205)
  Số điểm: 7870
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Hàng nông sản chưa qua chế biến chịu thuế GTGT bao nhiêu %?

  Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC (nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC) quy định:
   
  "Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
   
  1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
   
  Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác."
   
  Đồng thời, tại Điều 5, khoản 5 Điều 10 Thông tư này cũng quy định:
   
  "Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
   
  ...
   
  5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
   
  Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
   
  Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu."
   
  ...
   
  Điều 10. Thuế suất 5%
   
  ...
   
  5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.
   
  Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ."
   
  Từ những quy định trên, tóm lại như sau:
   
  - Đối tượng không chịu thuế GTGT: Áp dụng với các sản phẩm nông sản do tổ chức cá nhân tự sản xuất và sơ chế (chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường);
   
  - Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng nông sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được cho doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng ở khâu kinh doanh thương mại;
   
  - Trường hợp thuế GTGT 5%: DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng nông sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác (không phải là DN, HTX) ở khâu kinh doanh thương mại.
   
  71 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận