Hàng hóa đi đường hợp lệ khi hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy

Chủ đề   RSS   
 • #503823 02/10/2018

  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Hàng hóa đi đường hợp lệ khi hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy

  Chuyên viên cho mình hỏi, hóa đơn điện tử là thay cho hóa đơn giấy. Vậy hàng hóa đi đường như thế nào là hợp lệ?

  Trả lời:

  - Hàng hóa trong quá trình vận chuyển sử dụng hóa đơn điện tử được coi là hợp lệ khi hóa đơn điện tử đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết để xác thực nguồn gốc, xuất xứ của món hàng  và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy.

  • Phải có chữ ký điện tử theo quy định tại Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 và  Công văn 1537/CT-TTHT năm 2016. Cụ thể:

  Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 quy định:

  “Tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:

  “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

  e) Chữ ký điện t theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

  2. Một số trường hợp hóa đơn điện t không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các h sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xut kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phi có chữ ký điện t của người mua.

  Công văn 1537/CT-TTHT năm 2016 quy định:

  Tại Khoản 2 Điều 8 quy định về gửi hóa đơn điện tử:

  -“Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ.

  -Các hình thức gửi hóa đơn điện tử:

  -Gửi trực tiếp: Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán, ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên. Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ là đơn v kế toán thì người mua ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và truyền hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện t cả hai bên cho người bán theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

  -Gửi thông qua t chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử:

  -Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của t chức trung gian cung cp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử bằng chương trình lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hoặc người bán hàng hóa, dịch vụ đưa dữ liệu hóa đơn điện tử đã được tạo từ hệ thng nội bộ của người bán vào hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đ gửi cho người mua hóa đơn điện tử đã có chữ ký điện tử của người bán thông qua hệ thống của t chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, khi nhận được hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của người bán, người mua thực hiện ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.”

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số..., ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

  • ….

  + Tại Điều 12 quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

  -“Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  -1. Nguyên tắc chuyển đổi

  -Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

  -Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

  -2. Điều kiện

  -Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Phản ánh toàn vẹnội dung của hóa đơn điện t gốc;

  b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

  c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

  Như vậy, hàng hóa đi đường được coi là hợp lệ khi hóa đơn điện tử đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết và phải có chữ  ký điện tử của người bán và chữ ký điện tử của người mua nếu người mua là đơn vị kế toán. ( trừ trường hợp đơn vị kế toán có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì không cần phải có chữ ký). Ngoài ra, để chứng minh nguồn gốc của hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông thì người bán có thể chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

   

   
  8748 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận