Hạn chế trong quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
  • #440594 04/11/2016

    Hạn chế trong quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

    Xin hỏi luật sư hạn chế trong quyết định chuyển mục đích sử dụng đất gồm những hạn chế nào? Nợ tiền sử dụng đất có được xem là hạn chế không?

     
    2318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận