Hạch toán vào TK 152 hay TK 156

Chủ đề   RSS   
  • #381631 04/05/2015

    Hạch toán vào TK 152 hay TK 156

    Công ty em vừa hoạt động thương mại và dịch vụ: theo thông tư 26  là không xuất hóa đơn nội bộ. Giờ cho em hỏi nhiên liệu khi bán thì định khoản Tk156 nhưng khi xuất dùng cho nội bộ cho hoạt động dịch vụ thì hạch toán Tk 152 có Tk 156 có được không ( vì em phải hạch toán Tk152 để phân bổ cho các hoạt động dịch vụ).

     
    2379 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận