Hạch toán phân bổ công cụ dung cụ

Chủ đề   RSS   
 • #449070 08/03/2017

  Hạch toán phân bổ công cụ dung cụ

  Nhờ LS tư vấn giúp mình trường hợp sau:

  khoảng tháng 10/2015 cty minh mua may tinh ve su dung ngay, ke toan ghi nhận vao tk156, nhung quen khong ket chuyen nợ 242 ma van de o 156 roi cu phan bo CCDC bình thường. Đến đầu 2016 thì mới tien hành chuyển kho 156 sang 153, dong thoi xuat kho ghi no 242 co 153 theo nguyen gia của máy tính ban đầu, năm 2016 thi may tinh van cho phan bo tiep cac ki con lai đã thiết lập từ 2015 như bình thường. Nhờ tư vấn giúp mình trường hợp này mình nên hạch toán lại sao cho đúng, vì 2015 tai san con trong kho thi ko the phan bo duoc.

   
  1997 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận