DanLuat 2015

GÓP VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ đề   RSS   
 • #355066 07/11/2014

  GÓP VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

  Em mới vào làm kế toán cho một công ty cổ phần, em có một số thắc mắc sau mong các anh chị giải đáp giúp:

  1. Công ty đăng ký 8 cổ đông, vốn là 2 tỷ, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại đã qua 6 tháng hoạt động công ty mới góp được 1,6 tỷ, vậy công ty có vi phạm pháp luật ko? và có phải thông báo đến các cơ quan quản lý không?

  2. Trong số vốn góp thì chỉ có 2 cổ đông tham gia góp vốn qua ngân hàng (vì thực tế cty chỉ có 2 người này làm chủ) và số tiền góp của mỗi người đều nhiều hơn số vốn họ đã đăng ký. Trong trường hợp này cty có bị ảnh hưởng gì không ak? Có phải thay đổi gì về giấy đăng ký kinh doanh hay số lượng cổ đông không ak?

  Mong nhận được trợ giúp từ mọi người.

   

   
  6069 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #355081   07/11/2014

  leanhthu
  leanhthu
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 17971
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1122 lần
  Lawyer

  Chào bạn! Trường hợp của bạn tôi tư vấn cho bạn như sau

  Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-Cp quy định như sau:

  Điều 23. Cổ đông sáng lập

  1. Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

  2. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

  Trong trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

  3. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua.

  4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cuối cùng các cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải thông báo kết quả góp vốn cổ phần đã đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  5. Trường hợp có cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được quyền chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, số cổ phần còn lại được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cuối cùng cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua; đồng thời, công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định tại khoản 6 Điều này.

  6. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày quy định tại điểm c khoản 5 Điều này. Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập bao gồm:

  a) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập;

  b) Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;

  c) Danh sách bổ sung, sửa đổi cổ đông sáng lập.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

  7. Trường hợp có cổ đông sáng lập, đại diện ủy quyền cổ đông sáng lập không ký tên vào Danh sách bổ sung, sửa đổi cổ đông sáng lập, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo danh sách bổ sung, sửa đổi cổ đông sáng lập đến các cổ đông có liên quan và yêu cầu họ xác nhận tính chính xác của số cổ phần đã thanh toán trong 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Thông báo phải được gửi bằng cách bảo đảm để các cổ đông có liên quan phải nhận được thông báo đó.

  Sau 15 ngày nói trên mà không nhận được xác nhận bằng văn bản của cổ đông sáng lập có liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo yêu cầu của công ty. Trường hợp có cổ đông liên quan phản đối bằng văn bản về tính chính xác của nội dung danh sách cổ đông sáng lập, cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

  8. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền kiểm tra kết quả góp vốn cổ phần theo yêu cầu của một hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty. Kết quả kiểm tra việc góp vốn cổ phần được sử dụng để lập sổ đăng ký cổ đông, lập danh sách cổ đông sáng lập, cấp cổ phiếu cho cổ đông và các hồ sơ giấy tờ cần thiết khác của công ty.

  9. Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp không được bán hết, công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Công ty cổ phần không được tăng số cổ phần được quyền phát hành khi số cổ phần hiện có chưa được bán hết.

  10. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với số cổ phần đăng ký mua tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầu và đã góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Căn cứ theo quy định viện dẫn trên tại khoản 5, 6 Điều 23 Nghị định 102 thì trong thời hạn 90 ngày thì cổ đông sáng lập phải góp đủ vốn theo tỷ lệ các cổ đông sáng lập đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu cổ đông không góp đủ sẽ theo quy định một cổ hoặc nhóm cổ đông còn lại nhận góp nốt số cổ phần còn lại. Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông còn lại không nhận góp đủ số vốn sẽ đăng ký lại số cổ đông góp cổ phần cho cở quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 7 ngày làm việc.

  Trân trọng!

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

  Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #355121   08/11/2014

  Cảm ơn luật sư đã tư vấn.

  Theo luật như trên thì sau 90 nếu có cổ đông vẫn chưa góp vốn thì cty phải đăng ký thay đổi thành phần cổ đông phải không ak? nhưng cty em đã quá thời hạn 6 tháng rồi thì xử lý như thế nào ak?

   
  Báo quản trị |  
 • #355124   08/11/2014

  leanhthu
  leanhthu
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 17971
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1122 lần
  Lawyer

  Chào bạn! Nếu quá thời hạn 6 tháng mà các cổ đông sáng lập không góp đủ cổ phần và cũng không làm thông báo về việc trên Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên mình chưa biết cụ thể phần góp cổ phần của các cổ đông sáng lập có được hạch toán trong các chi phí và trong các báo cáo tài chính không?

  - Nếu không Bên bạn cứ làm thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập coi như các cổ đông đã góp đầy đủ vốn.

  - Thứ 2 công ty bạn làm thủ tục giảm vốn điều lệ thay đổi cổ phần do các cổ đông không góp đủ vốn.

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

  Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #355140   08/11/2014

  Em đọc trong nghị định 155/2013NĐ-CP có khoản mục: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với không đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn quy định kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối. Vậy thì công ty em (cty CP) có thuộc trường hợp vi phạm này ko?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-