DanLuat 2015

Góp vốn điều lệ

Chủ đề   RSS   
 • #474220 11/11/2017

  Góp vốn điều lệ

  Hỏi: Cty tôi vào tháng 9/2016 có thay đổi vốn điều lệ từ 10tỉ lên 20tỉ gốp vốn bằng tiền mặt (nhưng thực tế trên BCTC năm 2016 chưa đưa vào). vào tháng 11/2016 có hợp đồng góp vốn bằng đất là 20tỉ nhưng đến tháng 3/2017 mới thay đổi vốn điều lệ từ 20tỉ lên 30tỉ . Nhờ luật sư tư vấn giúp cty tôi làm cách nào để đúng luật doanh nghiệp và luật kế toán.

  Rất mong nhận được hồi âm sớm!

  Trân trọng!

   
  1207 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491190   07/05/2018

  Chào bạn,
   
  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì: 
   
  4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
  c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
  d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
   
  Ngoài ra, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:
   
  Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
   
  Căn cứ các quy định trên, thì trường hợp công ty bạn thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ (nếu góp vồn bằng tiền mặt thì vào thời gian hoàn tất việc nhận tiền còn góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thì vào thời điểm chuyển giao xong quyền sử dụng đất cho công ty). Nếu sau thời gian trên mà công ty bạn không làm thủ tục thì phải đóng phạt theo quy định.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-