Gói thầu trên 2 tỷ áp dụng hình thức chào hàng nào

Chủ đề   RSS   
 • #572204 10/06/2021

  Gói thầu trên 2 tỷ áp dụng hình thức chào hàng nào

  Căn cứ mục 1 Chương 2 Luật đấu thầu 2013 có các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và tham gia thực hiện của cộng đồng.

  Với giá gói thầu trên 2 tỷ có thể áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định của Luật đấu thầu 2013, cụ thể:

  Căn cứ khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 quy định về các trường hợp áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

  Điều 23. Chào hàng cạnh tranh

  1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

  b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

  c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.[…]”

  Mặt khác, căn cứ khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về phạm vi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường như sau:

  Điều 57. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

  1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.[…]”

  Như vậy, đối với giá gói thầu trên 2 tỷ (và không quá 5 tỷ) thuộc một trong các trường hợp gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 thì áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

  Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 còn quy định điều kiện thực hiện chào hàng cạnh tranh, cụ thể như sau:

  Điều 23. Chào hàng cạnh tranh

  […]2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

  b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

  c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.”

              Theo đó, việc chào hàng cạnh tranh sẽ được thực hiện nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện vừa nêu.

  Đối với quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, có thể tham khảo chi tiết tại Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, nếu trường hợp đối với gói thầu có sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, có thể tham khảo thêm quy định chi tiết tại Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận