DanLuat 2015

Gói thầu quy mô nhỏ

Chủ đề   RSS   
 • #395152 04/08/2015

  hasosa
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 6823
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 127 lần


  Gói thầu quy mô nhỏ

  Kính gửi thành viên Dân luật!

  Theo các Điều 63 và 64 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định như sau:

  Chương VI

  LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ,

  GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG

  Mục 1

   LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ

  Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

  Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

  Điều 64. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

  1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II và Chương V của Nghị định này.

  2. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

  a) Hồ sơ mời thầu được phát hành theo thời gian quy định trong thông báo mời thầu nhưng bảo đảm không ngắn hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu;

  b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu;

  c) Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu;

  d) Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu;

  đ) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

  e) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

  g) Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu.

  3. Giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu; giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2% đến 3% giá hợp đồng.

  Quy định trên là quy định "đặc chủng" áp dụng cho các gói thầu quy mô nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế còn có cách hiểu khác nhau trong áp dụng văn bản pháp luật này (NĐ63). Cụ thể có 2 ý kiến như sau:

  - Ý kiến 1: Cho rằng quy định tại 2 điều trên chỉ áp dụng cho hình thức "đấu thầu", mà không phải là áp dụng cho các hình thức lựa chọn nhà thầu khác như: "chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh..." với lý do là trong nội dung Điều 64 chỉ nhắc đến "hồ sơ mời thầu" và "hồ sơ dự thầu" là tên các loại hồ sơ chỉ có trong đấu thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) thì có nghĩa rằng các điều khoản này chỉ áp dụng cho đấu thầu, nếu áp dụng cả cho chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu ... thì phải có nhắc đến các loại "hồ sơ yêu cầu" và "hồ sơ đề xuất" chứ?

  - Ý kiến 2: Cho rằng quy định tại 2 điều trên áp dụng cho tất cả các loại hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu...) miễn là đủ điều kiện là gói thầu quy mô nhỏ với lý do Khoản 1, Điều 64 trên quy định rõ: "Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II và Chương V của Nghị định này". Đối chiếu với Chương V mà quy định trên viện dẫn là chương nói về "Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện". Điều này có nghĩa rằng quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ được thực hiện dưới nhiều hình thức (đấu thầu - mục 1, chươngII) và các hình thức khác tại chương V; điều đó đồng nghĩa với Điều 63 và 64 được áp dụng cho các hình thức khác ngoài hình thức "đấu thầu" trong quá trình lựa chọn nhà thầu".

  Xin ý kiến góp ý của các thành viên Dân Luật về áp dụng các điều khoản trên như thế nào cho đúng với tình thần Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

  Xin cảm ơn!

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  44137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-