Giúp nhau tìm công văn!

Chủ đề   RSS   
 • #45536 11/03/2010

  agppshanoi

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Giúp nhau tìm công văn!

  Hien nay minh can CV nay ban co tim giup cho minh van ban nay .
  Thanks
  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/03/2010 02:07:06 PM
   
  15145 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #45537   11/03/2010

  danganhquyen
  danganhquyen

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  không biết phải cái này không


  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 291/TTg-KTN
  V/v chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa

  Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

   

  Kính gửi:

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn 225/TTr-BNN-BVTV ngày 21 tháng 01 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 1676/BTC-NSNN ngày 04 tháng 02 năm 2010), về chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  Đồng ý áp dụng chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa trên phạm vi cả nước theo quy định tại Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và công văn số 1486/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP TKBT, TH;
  - Lưu: VT, KTN (3)

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Sinh Hùng

   

   
  Báo quản trị |  
 • #44588   11/02/2010

  thienthuonghoa
  thienthuonghoa

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm giúp văn băn 4464/LĐTBXH-LĐTL

  Xin các bác tìm giúp văn bản 4464/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/11/2008 của  Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc tạm xếp hạng đối với các chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh. cảm ơn các bác nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #44589   11/02/2010

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2713)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 904
  Được cảm ơn 1050 lần
  SMod

  Cái văn bản mà bạn cần tìm nó là Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch hay cái gì mà tôi tìm hoài hổng có thấy nó đâu
   
  Báo quản trị |  
 • #5642   12/04/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Phòng chống tham nhũng

  Tôi đang cần tìm 1 văn bản Pháp luật vậy nhờ các bạn tìm giúp tôi được không? Đó là Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 27/4/2007 của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng. Xin chân thành cảm ơn.

  Cập nhật bởi VietThuong ngày 13/03/2010 01:52:49 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #5643   22/05/2008

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Mời bạn trở lại!

  Mời bạn trở lại trang tra cứu văn bản tại http://thuvienphapluat.com để xem nội dung Công văn này nhé!
   
  Báo quản trị |  
 • #6208   08/10/2008

  duydung
  duydung

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 3 lần


  Tìm giúp công văn số 3830/BGD&ĐT-PC, Quyết định số 1934/QĐ-BGD&ĐT ngày 14-4-2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

  Tìm giúp công văn số 3830/BGD&ĐT-PC ngày 11/5/2006 về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Tìm giúp chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-BGD&ĐT ngày 14-4-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Xin cám ơn trước.

   
  Báo quản trị |  
 • #6209   05/10/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


   Toàn văn thì ko thấy, chỉ có thông tin tóm tắt:

  Để tập trung chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ và trong toàn ngành, Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Giáo dục Đào tạo với cơ cấu Trưởng ban là Bộ Trưởng, 2 phó trưởng ban là Thứ trưởng phụ trách Vụ kế hoạch – Tài chính và Chủ tịch công đoàn Giáo dục, uỷ viên thường trực là Chánh thanh tra và các uỷ viên.

  Chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí nêu lên 3 mục tiêu và 3 yêu cầu gồm:

  - Ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát đang diễn ra trong các lĩnh vực của ngành giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng một cách tối đa các nguồn lực được phân bổ cho phát triển giáo dục.

  - Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị trong cơ quan Bộ, các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường và cơ sở giáo dục khác, tổ chức và cá nhân tham gia giáo dục về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

  - Làm cơ sở cho các đơn vị trong cơ quan Bộ, các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường và cơ sở giáo dục khác xây dựng kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục.

  Về nội dung của chương trình hành động nên lên 6 vấn đề gồm:

  - Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục các quy định của Quốc hội, Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Giáo dục.

  - Thực hiện công khai tạo điều kiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục.

  - Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Giáo dục.

  - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Chương trình hành động, phòng chống tham nhũng của chính phủ , thanh tra chính phủbộ công nghiệp  

   
  Báo quản trị |  
 • #6320   03/05/2009

  nguyenphi
  nguyenphi

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm giúp tôi quyết định số 107/2003/QĐ-TTg, Thông tư 14/2003/BCA, thông tư 284/2003/BQP

  Tìm giúp tôi :
      +Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ công an và Bộ quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
      + Thông tư số 14/2003/TT-BCA ngày 03/9/2003 của Bộ Công an
      + Thông tư số 284/2003/TT-BQP ngày 26/11/2003 của Bộ Quốc Phòng.
      Xin cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #6321   06/11/2008

  lvhoan
  lvhoan
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (1289)
  Số điểm: 7349
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 278 lần
  Lawyer

  TÌM VĂN BẢN LUẬT

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ********

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********

  Số: 07/2003/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/2003/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
  Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10635/GDQP ngày 25 tháng 11 năm 2002 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010 với các nội dung cơ bản sau đây:

  1. Mục tiêu quy hoạch:

  Xây dựng Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên trên địa bàn cả nước, đảm bảo thực hiện giáo dục quốc phòng cho 70% số sinh viên được tuyển hàng năm và một bộ phận học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn các trung tâm.

  2. Nguyên tắc quy hoạch:

  a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp chặt chẽ với các trường quân sự trên địa bàn.

  b) Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng đảm bảo sự phân bố hợp lý, phù hợp với yêu cầu cụ thể từng địa phương, ưu tiên các địa bàn trọng điểm.

  c) Xây dựng trung tâm mới đồng thời nâng cấp trung tâm hiện có.

  3. Các hình thức tổ chức và điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng:

  a) Các hình thức tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng:

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  b) Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng:

  - Nơi thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng phải là nơi có các đại học hoặc tập trung nhiều học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

  - Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo đảm cho học tập, rèn luyện và sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự cho học viên, đồng thời có thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển của quy mô đào tạo.

  - Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và phương tiện, học cụ cần thiết để có thể thực hiện được nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho sinh viên và học sinh.

  - Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng nằm trong dự án quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị chủ quản.

  4. Nội dung quy hoạch: Đến năm 2010 hình thành 16 trung tâm giáo dục quốc phòng trên địa bàn cả nước bao gồm:

  a) Nâng cấp, mở rộng quy mô bảo đảm kiên cố hệ thống giảng đường; phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, ký túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu huấn luyện của các trung tâm giáo dục quốc phòng sau:

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên đặt tại tỉnh Thái Nguyên.

  Đến năm 2005: đạt 7.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Đà Nẵng đặt tại thành phố Đà Nẵng.

  Đến năm 2005: đạt 7.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội I đặt tại tỉnh Hà Tây.

  Đến năm 2005: đạt 10.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 15.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội II đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc.

  Đến năm 2005: đạt 7.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Quang Trung đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Đến năm 2005: đạt 10.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 15.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Thủ Đức đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Đến năm 2005: đạt 20.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 25.000 sinh viên/năm.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đến năm 2005: đạt 7.000 sinh viên/năm; đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.

  b) Thành lập mới:

  Từ năm 2002 đến năm 2005 xây dựng thêm 6 trung tâm giáo dục quốc phòng với quy mô của mỗi trung tâm 5.000 đến 7.000 sinh viên/năm, đến năm 2010 đạt quy mô 10.000 sinh viên/năm:

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Tây Nguyên đặt tại tỉnh Đắk Lắk.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Cần Thơ đặt tại tỉnh Cần Thơ.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Hải Phòng đặt tại thành phố Hải Phòng.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội III đặt tại tỉnh Hà Tây.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Vinh đặt tại tỉnh Nghệ An.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Khánh Hoà đặt tại tỉnh Khánh Hoà.

  Từ năm 2006 đến năm 2010 xây dựng thêm 3 trung tâm giáo dục quốc phòng với quy mô 5.000 sinh viên/năm, ở những địa bàn trọng điểm:

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Thanh Hoá đặt tại tỉnh Thanh Hoá.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Bắc Giang đặt tại tỉnh Bắc Giang.

  - Trung tâm giáo dục quốc phòng Tây Bắc đặt tại tỉnh Sơn La.

  c) Về đội ngũ giảng viên và cán bộ khung:

  Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và cơ chế bảo đảm thích hợp để tăng nhanh số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ khung đạt chuẩn như Luật Giáo dục quy định. Về biên chế:

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng có lưu lượng 5.000 sinh viên/năm: 20 cán bộ, giáo viên.

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng có lưu lượng 7.000 sinh viên/năm: 25 cán bộ, giáo viên.

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng có lưu lượng 10.000 sinh viên/năm: 30 cán bộ, giáo viên.

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng có lưu lượng 20.000 sinh viên/năm: 45 cán bộ, giáo viên.

  d) Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đồ dùng dạy học, học cụ quân dụng chuyên dùng và phòng học chuyên dùng:

  - Huy động mọi nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đồ dùng dạy học của các trung tâm giáo dục quốc phòng, phấn đấu các trung tâm đều có phòng học chuyên dùng, máy bắn tập điện tử hoặc laser và thao trường tập chiến thuật, kỹ thuật và thể lực.

  - Vũ khí, trang bị huấn luyện đặc chủng do Bộ Quốc phòng bảo đảm theo thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT. Mô hình học cụ, trang bị phương tiện dạy và học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trung tâm bảo đảm theo cơ chế được xác định trong Quy chế hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng hiện hành.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Căn cứ Quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn; lập kế hoạch triển khai quy hoạch hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

  2. Các đơn vị, cơ sở đào tạo có trung tâm giáo dục quốc phòng trong quyết định này xây dựng đề án chi tiết, trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập và đầu tư xây dựng.

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập.

  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc các trường quân sự do Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập.

  - Các trung tâm thuộc Đại học Quốc gia do Đại học Quốc gia ra quyết định thành lập.

  - Các trung tâm thuộc các trường đại học, cao đẳng địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập.

  3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

   

  Phạm Gia Khiêm

  (Đã ký)

   NĂM 2003 BỘ QUỐC PHÒNG KHÔNG BAN HÀNH THÔNG TƯ NÀO CÓ SỐ 284

  Luật sư Lê Văn Hoan

  Trưởng VPLS Lê Văn

  131 đường Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

  ĐT: 08 38960 937; 0909886635; email:lvhoan@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #6322   05/11/2008

  nguyenphi
  nguyenphi

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn anh lvhoan, nhưng quyết định em cần xem là 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/06/2003, chứ không phải quyết định 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003.
  Nếu bạn nào có cho mình xem với.
   
  Báo quản trị |  
 • #6323   05/11/2008

  nguyenphi
  nguyenphi

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tim giup voi

  Tôi cần xem quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư 14/2003/TT-BCA ngày 03/9/2003 của Bộ Công an; Thông tư 284/2003/TT-BQP ngày 26/11/2003 của Bộ Quốc Phòng.
  Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu cả.
   
  Báo quản trị |  
 • #6324   02/05/2009

  victim12
  victim12

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2008
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  tìm văn bản pháp luật

  anh, chị  tìm giúp cho em
  1. Quyết định số 189/2005QĐ-BCA(X13) ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an
  2. Quyết định số 188/2005/QĐ-BCA(X13) ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an
  3. Quyết định số 191/2005/QĐ-BCA9X13) ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an
  VÀ một quyết định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn  của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng

  Em xin cảm ơn !!!!!!!!!!!!!
   
  Báo quản trị |  
 • #274900   12/07/2013

  kaito_kitsudo1988
  kaito_kitsudo1988

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Mình muốn tìm Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/4/2011 ban hành quy chế quản lý, sử dụng đất sử dụng vào mục đích Quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Bạn nào có file TT này gửi giúp mình với. Mình cảm ơn!

  email: ngocha51qldd@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #275043   13/07/2013

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2713)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 904
  Được cảm ơn 1050 lần
  SMod

  kaito_kitsudo1988 viết:

  Mình muốn tìm Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/4/2011 ban hành quy chế quản lý, sử dụng đất sử dụng vào mục đích Quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Bạn nào có file TT này gửi giúp mình với. Mình cảm ơn!

  email: ngocha51qldd@gmail.com

   

  Thông tư này bạn đừng hỏi vì chẳng ai cho đâu.

   
  Báo quản trị |  
 • #275056   13/07/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Nghe tên là văn bản mật rồi, nên không có công khai rộng rãi đâu bạn ah

   
  Báo quản trị |  
 • #275124   13/07/2013

  kaito_kitsudo1988
  kaito_kitsudo1988

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Mình thấy các vb thì ghi căn cứ ầm ầm mà lại k cho biết nội dung thì vô lý quá, TT ban hành rồi cất lưu nội bộ thì đưa vào làm căn cứ để chuyển các cơ quan chức năng thì khác nào đánh đố nhau?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kaito_kitsudo1988 vì bài viết hữu ích
  tuanzippo2007 (18/09/2014)
 • #345263   18/09/2014

  Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/4/2011 ,

  Chào bạn Mình đang rất cần có bản photo Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/4/2011 , vì sếp giao mình tìm cái này, vì cty đang thuê đất QD. Mà giống như bạn hồi trước, tìm ko ra, hỏi, nhờ các kiểu mà ko dc. Ko biết bạn đã có chưa, cho mình xin với, hậu tạ Mong nhận được tin tốt từ bạn Nguyễn Tuấn mail: tuan.manage@gmail.com Dt: 0907646899
   
  Báo quản trị |