Giúp mình giải một số bài tập chia thừa kế - Pháp luật đại cương

Chủ đề   RSS   
 • #305847 09/01/2014

  thienminh93

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:09/01/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giúp mình giải một số bài tập chia thừa kế - Pháp luật đại cương

  Bài 1: Vợ chồng A và B có 2 người con là C và D. Ông A và C bị tai nạn giao thông chết cùng một thời điểm, vào thời điểm đó C có một người con gái là M. Ông A có để lại di chúc cho C và D mỗi người 1/2 di sản. Bà B lo mai tán cho ông A từ tài sản chung hợp nhất của A và B hết 24 triệu đồng. Qua sự kiện trên bà B kiện đến tòa án H yêu cầu hưởng di sản thừa kế cùa ông A. Tòa án xác định tài sản chung còn lại của A và B là 300 triệu đồng. Hãy chia di sản thừa kế của ông A cho những người có quyền hưởng thừa kế biết rằng bà B vẩn còn khả năng lao động.
   

  Bài 2: Vợ chồng A và B có hai người con là C và D. Anh C bị tai nạn giao thông chết năm 2008. Trong lúc đó c đả có một đứa con là M. Năm 2009, A chết để lại di chúc cho D 1/4 di sản. Bà B lo mai tán cho ông A từ tài sản chung hợp nhất của A và B hết 30 triệu đồng. Tài sản chung của A và B tại thời điểm A chết là 300 triệu.Hãy chia di sản thừa kế của A cho những người có quyền hưởng thừa kế, biết rằng B vẩn còn khả năng lao động.

  Bài 3: Ông A và bà B kết hôn đã lâu nhưng không có con. Ông bà có nhận anh C làm con nuôi (có giấy tờ hợp pháp). Năm 1980 anh C kết hôn với D và sanh ra E và F. Năm 2007, anh C bị tai nạn chết. Chị D sống với ông bà AB ít lâu thì kết hôn với người khác. Năm 2009, A mất để lại khối di sản chung của 2 ông bà là 7200m2 đất và 400 triệu. Hãy xác định phần thừa kế của các thành viên trong gia đình

  Rất mong các bạn giải giúp mình... 11/01/2014 là mình thi kết thúc môn rồi, mà chưa có nắm rỏ nửa :((

   
  23356 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #305948   10/01/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  A và C chết cùng lúc thì theo nguyên tắc M sẽ được huởng thừa kế từ A, còn việc ông A để lại tất cả tài sản cho 2 người con mà không để lại cho vợ thì sẽ được phân chia lại theo quy định

  Điều 677. Thừa kế thế vị

  Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

  Điều 683. Thứ tự ưu tiên thanh toán

  Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;

  2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu;

  3. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;

  4. Tiền công lao động;

  5. Tiền bồi thường thiệt hại;

  6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước;

  7. Tiền phạt;

  8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác;

  9. Chi phí cho việc bảo quản di sản;

  10. Các chi phí khác.

  Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  thanhthaoqs95 (18/05/2014)