DanLuat 2015

Giúp em một số bài tập môn Luật Dân Sự!

Chủ đề   RSS   
 • #385287 27/05/2015

  dautroc2mai

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 0 lần


  Giúp em một số bài tập môn Luật Dân Sự!

  I/ Phần nhận định đúng,sai:  (Có giải thích)
  1/ Mọi di chúc hợp pháp đều có hiệu lực pháp luật.
  2/ Người có ba quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt là chủ sở hữu đối với tài sản.
  3/ Di chúc có hiệu lực pháp luật khi người lập di chúc chết.
  4/ Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện. 
  5/ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân có từ khi đủ 18 tuổi. 
  6/ Khi cha hoặc mẹ chết trước ông hoặc bà thì khi ông hoặc bà chết thì cháu đương nhiên được hưởng thừa kế thế vị. 
  7/ Cá nhân có quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình cho bất kỳ ai. 

  Bài tập chia thừa kế:
  Ông A và bà B là vợ chống có hai người con là C và D. Anh C có vợ là chị H, có người con là M. Anh D có vợ là chị K, có hai người con là X và Y. Ngày 1.2.2008, C và D bị tai nạn đắm tàu chết. Ngày 1.12.2009, A chết. Hãy chia thừa kế trong các trường hợp trên, biết rằng: 
  Tài sản của A và B là 200 triệu đồng Việt nam;
  Tài sản của C và H là 80 triệu đồng Việt nam; 
  Tài sản của D và K là 100 triệu đồng Việt nam.

   
  3743 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #385302   27/05/2015

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 217 lần


  dautroc2mai viết:

  I/ Phần nhận định đúng,sai:  (Có giải thích)
  1/ Mọi di chúc hợp pháp đều có hiệu lực pháp luật.
  2/ Người có ba quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt là chủ sở hữu đối với tài sản.
  3/ Di chúc có hiệu lực pháp luật khi người lập di chúc chết.
  4/ Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện. 
  5/ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân có từ khi đủ 18 tuổi. 
  6/ Khi cha hoặc mẹ chết trước ông hoặc bà thì khi ông hoặc bà chết thì cháu đương nhiên được hưởng thừa kế thế vị. 
  7/ Cá nhân có quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình cho bất kỳ ai. 

  Bài tập chia thừa kế:
  Ông A và bà B là vợ chống có hai người con là C và D. Anh C có vợ là chị H, có người con là M. Anh D có vợ là chị K, có hai người con là X và Y. Ngày 1.2.2008, C và D bị tai nạn đắm tàu chết. Ngày 1.12.2009, A chết. Hãy chia thừa kế trong các trường hợp trên, biết rằng: 
  Tài sản của A và B là 200 triệu đồng Việt nam;
  Tài sản của C và H là 80 triệu đồng Việt nam; 
  Tài sản của D và K là 100 triệu đồng Việt nam.

  ý kiến của bạn về bài này thế nào

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-