giúp em ạ

Chủ đề   RSS   
 • #387227 10/06/2015

  giúp em ạ

  luật đất đai 2013 quy định như thế nào về quy hoạch sử dụng đất?

  so sánh điểm khác biệt giữa luật đất đai 2003 và 2013 về quy hoạch sử dụng đất?

  lấy ví dụ?

   

   
  2031 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận