Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm do Bộ nào cấp giấy phép?

Chủ đề   RSS   
 • #551386 07/07/2020

  Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm do Bộ nào cấp giấy phép?

  Dear anh/chị.
  Em có 1 vướng mắc, nhờ anh/chị giải đáp giúp em 
  vì em có tham khảo bên các bộ nhưng vẫn chưa biết được do bộ nào cấp giấy phép vận chuyển.
  Hàng hóa nguy hiểm - Loại 6 - Nhóm 6.1: Chất độc.
  Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm do Bộ nào cấp giấy phép?
   
  308 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhman@manle.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553077   28/07/2020

  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định hồ sợ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo hồ sơ hợp lệ, Chị cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức thực hiện thẩm định, lập biên bản thẩm định.

   
  Báo quản trị |