Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #371684 25/02/2015

  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  Tôi có một thắc mắc mong mọi người góp ý.

  Công ty tôi là công ty cổ phần đã thành lập được 20 năm, các thành viên góp vốn từ khi thành lập không có thay đổi. Nay khi làm việc với ngân hàng để vay vốn, thì họ có yêu cầu công ty cung cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và sổ cổ đông. Nhưng công ty tôi không có các giấy tờ trên mà chỉ có lưu trữ dạng số, hàng năm trong báo cáo tài chính được kiểm toán có thể hiện vốn góp của các cổ đông.

  Mong mọi người góp ý cho tôi về việc công ty cổ phần có bắt buộc phải có giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho từng cổ đông hay không?

  Xin cám ơn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  36489 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #371888   27/02/2015

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Bạn nên lập sổ đăng ký cổ đông và cấp giấy chứng nhận cổ phần cho các cổ đông. Ngân hàng là bên cho vay thực ra họ yêu cầu này cũng không phải là cần thiết trong quá trình cho vay, nhưng đây cũng là yêu cầu hợp lý vì công ty bạn chưa lập sổ đăng ký cổ đông, chưa xác định được cổ đông và cổ phần đã bán cho từng cổ đông, đây cũng là thiếu sót trong quản lý doanh nghiệp mà bạn cần phải thực hiện

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsungothethem vì bài viết hữu ích
  lythuyettinhbenvung (27/02/2015)
 • #371903   27/02/2015

  Chào bạn, đối với vấn đề này tôi xin đưa ra một số thông tin tư vấn sau:

  Thứ nhất, về sổ cổ đông. Theo quy định Khoản 1 Điều 86 Luật Doanh Nghiệp thì:

  "Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này"

  Thứ hai, về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thì chính là cổ phiếu theo quy định Điều 85 Luật Doanh Nghiệp 2005:

  Điều 85. Cổ phiếu

  1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

  d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

  đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;

  e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

  g) Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;

  h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

  i) Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

  2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty.

  3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

  Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:

  a) Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu huỷ;

  b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

  Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

  Luật không có điều khoản quy định nghĩa vụ bắt buộc phải lập cổ phiếu. Theo quy định trên thì việc sai sót, mất cổ phiếu thì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông mà hủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty. Do đó không nhất thiết phải lập. Tuy nhiên, đứng ở góc độ là bên nhận thế chấp thì ngân hàng họ yêu cầu giấy tờ trên để chặt chẽ về mặt hồ sơ pháp lý.

  Thân !

  Tư vấn pháp luật miễn phí

  Liên hệ: Ls. Nguyễn Văn Hải

  Sđt: 0973.509.636

  Gmail: lamchuphapluat@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhai_lph vì bài viết hữu ích
  lythuyettinhbenvung (27/02/2015)
 • #371913   27/02/2015

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1055 lần


  Mục đích ngân hàng lấy giấy tờ đó để làm gì ?

  - Nếu chỉ để xem ai đang là chủ sở hữu công ty thì chỉ cần công ty bạn in sổ cổ đông từ máy ra in rồi ký xác nhận đưa cho ngân hàng là được.

  - Nếu để cầm cố cổ phiếu của cổ đông thì chỉ cần cổ đông có văn bản xin xác nhận phong tỏa cầm cố cổ phần đang sở hữu để bảo đảm cho khoản vay, công ty bạn ký xác nhận đồng ý phong tỏa gửi cho ngân hàng. Chứ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là của cổ đông (nếu công ty bạn có phát hành) chứ có phải của công ty bạn đâu. Công ty bạn chỉ có quyền với sổ cổ đông thôi.  

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
  lythuyettinhbenvung (27/02/2015)
 • #371920   27/02/2015

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Cám ơn mọi người đã góp ý!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |